Naśladujcie św. Gertrudę Wielką

KAI |

publikacja 06.10.2010 14:04

Postaci i dokonaniom św. Gertrudy Wielkiej – bardzo wykształconej niemieckiej benedyktynki i wielkiej mistyczki z XIII wieku – poświęcił swą katechezę Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej 6 października w Watykanie. Było to kolejne nauczanie papieskie w ramach cyklu o wybitnych kobietach w Kościele europejskim okresu średniowiecza.

Benedykt XVI Jakub Szymczuk /GN Benedykt XVI

Po wygłoszeniu nauki i streszczeniu jej w głównych językach światowych Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów przybyłych z różnych krajów w ich językach, m.in. po polsku. Na zakończenie audiencji odmówił z wiernymi po łacinie Modlitwę Pańską i udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa apostolskiego.

Wcześniej ks. Paweł Ptasznik odczytał po polsku streszczenie katechezy papieskiej:

W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał sylwetkę św. Gertrudy Wielkiej z Helfty. Urodziła się 6 stycznia 1256 r. w nieznanej bliżej rodzinie w Turyngii. W piątym roku życia została powierzona opiece sióstr benedyktynek, u których zdobyła wykształcenie humanistyczne i teologiczne. Interesowała się literaturą, muzyką, śpiewem, sztuką. Jej charakter cechowało zdecydowanie i siła przekonania. Była osobą pokorną, stającą w prawdzie, niezwykle pobożną.

W 1281 r. niespodzianie otrzymuje i przeżywa duchową wizję spotkania z Chrystusem. To wydarzenie otwiera długi łańcuch mistycznych doświadczeń, które uczyniły z niej jedną z największych mistyczek chrześcijańskich. Jej wizje, dyktowane i skrzętnie spisywane, tworzą bogatą kolekcję.

Powołanie, odkryte poprzez studia humanistyczne, prowadziło ją w kierunku teologii i reguły monastycznej i miało jeden cel – apostolstwo. Podejmowała je z odwagą, głosząc prawdy wiary z prostotą, jasnością i przekonaniem. Jej sformułowania trafiały zarówno do teologów, jak i zwykłych pobożnych osób. Chętnie zgłębiano jej pisma: Objawienia, Ćwiczenia duchowne, Modlitwy, Traktaty, myśli o liturgii. Zmarła w wieku 45 lat w 1301 lub 1302 r. Naśladujmy jej wiarę, uczmy się od niej umiłowania Chrystusa i Kościoła.

A oto pozdrowienie do Polaków, wygłoszone przez Ojca Świętego:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Różaniec to szczególna modlitwa Kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas. Niech rozważanie życia Jezusa i Maryi będzie dla wszystkich światłem na drodze ewangelicznej odnowy życia i przemiany serc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.