Decyzje społeczne winny mieć wymiar etyczny

KAI |

publikacja 06.10.2010 15:43

„Decyzje społeczne, polityczne, gospodarcze winny mieć wymiar etyczny” - powiedział metropolita katowicki abp Damian Zimoń 6 października 2010 r. podczas Mszy św. poprzedzającej inaugurację nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Msza pod jego przewodnictwem została odprawiona w pobliskim kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu.

Decyzje społeczne winny mieć wymiar etyczny Abp Damian Zimoń, metropolita katowicki

Metropolita katowicki pogratulował uczelni uzyskania statusu uniwersytetu. Podziękował też jej kadrze za integralne podejście do wychowania młodzieży. Analizując „Modlitwę Pańską” zwrócił uwagę na rolę ojcostwa w społecznościach. „Nie ma braterstwa bez ojcostwa” - powiedział abp Zimoń. Przypomniał też, że wielokrotnie podejmowane dziejach świata próby jednoczenia społeczeństw bez ojcostwa kończyły się niepowodzeniem.

Przypominając wystąpienie Benedykta XVI w Westminster Hall (sali Westminsterskiej) w siedzibie Parlamentu w Londynie podczas niedawnej pielgrzymki do Wielkiej Brytanii metropolita katowicki z naciskiem mówił, iż świat rozumu i wiary potrzebują siebie nawzajem. „Istnieje powszechna zgoda, że brak solidnych podstaw etycznych w działalności gospodarczej przyczynił się do poważnych trudności, doświadczanych obecnie przez miliony ludzi na całym świecie” - przypomniał słowa Papieża. Zaakcentował, że decyzje społeczne, polityczne, gospodarcze winny mieć wymiar etyczny. Ostrzegł, że rozum bez korekt, jakie daje religia, może paść ofiarą wypaczeń lub stać się ofiarą ideologicznych manipulacji.

W piątek 1 października br. nastąpiła zmiana statusu dotychczasowej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Zdaniem rektora uczelni, prof. Jana Pyki, fakt ten potwierdza niezachwianą od wielu lat pozycję uczelni w czołówce krajowych szkół wyższych. „Zdobycie statusu uniwersytetu oznacza jednak i nowe wyzwania, które z radością podejmujemy. Jest to zobowiązanie, by eksplorować dziedziny wiedzy stojące na pograniczu ekonomii i innych dyscyplin, wzmacniać badania naukowe, a także kontakty z praktyką gospodarczą. Uzyskanie statusu uniwersytetu daje także dodatkowe możliwości w zakresie kształtowania procesu kształcenia” - mówi prof. Pyka.

Uczelnia została założona w grudniu 1936 roku jako Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Uczelnia doświadczyła zmiany nazwy już dwukrotnie. Od 1950 roku nazywała się Wyższą Szkołą Ekonomiczną, a od 1974 roku Akademią Ekonomiczną.