Nowy arcybiskup Turynu

KAI |

publikacja 11.10.2010 13:46

Benedykt XVI przyjął rezygnację arcybiskupa metropolity Turynu, 77-letniego kardynała Severino Poletto. Jego następcą papież mianował 66-letniego arcybiskupa Cesare Nosiglię, dotychczasowego ordynariusza diecezji Vicenza.

Turyn HENRYK PRZONDZIONO/Agencja GN Turyn
Katedra pw. Świętego Jana Chrzciciela

Arcybiskup Nosiglia urodził się 5 października 1944 r. w Rossiglione w diecezji Acqui Terme niedaleko Genui. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1968 r., kontynuował studia w Rzymie, uzyskując licencjaty kanoniczne z teologii i Pisma Świętego. Pracował jako duszpasterz w dwóch parafiach Wiecznego Miasta. Jednocześnie został w 1971 r. zaangażowany do Krajowego Biura Katechetycznego Konferencji Biskupiej Włoch, którym kierował w latach 1986-91.

W 1991 r. Jana Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej. W czasie synodu diecezjalnego był relatorem generalnym, a następnie przewodniczącym komisji posynodalnej. W 1995 r. został arcybiskupem-wiceregentem diecezji rzymskiej, a w 2003 r. ordynariuszem Vicenzy. W łonie konferencji episkopatu był m.in. przewodniczącym komisji ds. edukacji katolickiej (2000-05), kierował także Krajową Radą Szkół Katolickich. W maju br. został wiceprzewodniczącym Konferencji Biskupiej Włoch.

Rezygnujący ze stanowiska kardynał Severino Poletto kierował archidiecezją turyńską przez 11 lat. Dnia 2 maja br. gościł w Turynie Ojca Świętego. Arcybiskup Turynu jest też kustoszem słynnego Całunu Turyńskiego.