24 października - Światowy Dzień Misyjny

KAI |

dodane 13.10.2010 13:24

Za niespełna dwa tygodnie – 24 października - w Kościele obchodzony będzie 84. Światowy Dzień Misyjny. Tradycyjnie przypada on w przedostatnią niedzielę października, zwaną Niedzielą Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. Obchody będą przebiegać pod hasłem „Kluczem misji jest budowa jedności kościelnej”. Będą także okazją do udzielenia misjonarzom różnorodnego wsparcia oraz modlitwy w intencji misji.

24 października - Światowy Dzień Misyjny Krzysztof Błażyca Kościół na terenie placówki "dojazdowej"polskiej misji w Chingombe (Zambia)

W swoim orędziu na ten dzień papież Benedykt XVI przypomniał, że „wszyscy ochrzczeni odpowiedzialni są za działalność misyjną, może ona jednak być skuteczna wtedy jedynie, gdy nastąpi gruntowne nawrócenie osobiste, wspólnotowe i duszpasterskie”.

W orędziu też czytamy, że „świadomość powołania do głoszenia Ewangelii mobilizuje nie tylko pojedynczych wiernych, ale całe wspólnoty diecezjalne i parafialne do integralnej odnowy i coraz większego otwierania się współpracę misyjną między Kościołami, by krzewić przepowiadanie Ewangelii w sercu każdej osoby, każdego narodu, kultury, rasy, narodowości, na każdej szerokości geograficznej”.

Obecnie na misjach pracuje 2 tys. 140 Polaków. Pracują oni w 94 krajach świata. Ponadto księża z Polski wspierają także odradzające się duszpasterstwo w krajach byłego Związku Radzieckiego, wyjeżdżają też do krajów Europy Zachodniej.

W Niedzielę Misyjną zbierana w kościołach w całej Polsce ofiara na tacę zostanie przekazana na rzecz misji.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony przez Stolicę Apostolską w 1926 roku na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jest okazją do szczególnej modlitwy oraz złożenia ofiary materialnej na potrzeby misji.

Tagi:
MISJE , MISJONARZE,