Pakistan: Znikająca pomoc dla powodzian

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 31.10.2010 17:45

Brak wystarczających funduszy na pomoc dla ofiar dramatycznych powodzi w Pakistanie sprawia, że miliony ludzi nie otrzymują odpowiedniego wsparcia.

Na alarm bije międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam, zajmująca się walką z głodem na świecie. Także przedstawiciele pakistańskiego Kościoła przestrzegają przed defraudacją środków czy też przeznaczaniem ich, jak to już bywało w przeszłości, na inne cele, chociażby na finansowanie działalności militarnej. Szacuje się, że pomocy nie otrzymuje co najmniej połowa z 7 mln powodzian.

O ukrócenie korupcji i sprawiedliwe zarządzanie środkami apeluje do pakistańskich władz komisja sprawiedliwości i pokoju działająca przy episkopacie Pakistanu. Jej sekretarz wykonawczy, Peter Jacob, przypomina jednocześnie, że oczekiwanie na pomoc z zewnątrz nie może zwolnić władz z obowiązku odbudowy kraju po tragedii powodzi. W tym dziele, jak zaznacza, powinno dojść do daleko idącej współpracy między rządem, ofiarami powodzi i przedstawicielami wszystkich religii obecnych w Pakistanie.