„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. 55. rocznica listów biskupów polskich i niemieckich

ks. Tomasz Wojtal

publikacja 17.11.2020 11:09

O wartości i aktualności tych słów przypomnieli we wspólnym oświadczeniu abp Wiktor Skworc i abp Ludwig Schick, współprzewodniczący Rady Fundacji Maksymiliana Kolbego, powołanej przez Episkopaty Polski i Niemiec.

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. 55. rocznica listów biskupów polskich i niemieckich Foto Gość Abp Wiktor Skworc i abp Ludwig Schick, współprzewodniczący Rady Fundacji Maksymiliana Kolbego.

18 listopada br. przypada 55. rocznica wymiany listów biskupów polskich i niemieckich, których treść „zapoczątkowała dialog polsko-niemiecki i proces pojednania społeczeństw Polski i Niemiec”.

- W aktualnej kondycji Europy i świata nadal potrzeba świadectwa chrześcijańskiego pojednania, świadectwa Kościoła, potwierdzającego, że przeproszenie może być przyjęte, przebaczenie udzielone, a pojednanie stać się faktem – czytamy w oświadczeniu.

Abp Wiktor Skworc z ramienia Konferencji Episkopatu Polski oraz abp Ludwig Schick reprezentujący Episkopat niemiecki wyrazili zadowolenie z postanowienia Niemieckiego Bundestagu, zapowiadającego powstanie w stolicy Niemiec pomnika dla upamiętnienia polskich ofiar z okresu niemieckiej okupacji Polski. - Wyrażamy nadzieję, że władze samorządowe Berlina również opowiedzą się za tą inicjatywą, co będzie wyrazem uznania dla dorobku niemiecko-polskiego pojednania, budowanego na fundamencie słów: „udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie”, prowadzących do „braterstwa i przyjaźni społecznej” – podkreślili hierarchowie.

Czytaj również: Świadectwo nadal aktualne

Przesłanie korespondencji z 1965 r. stoi u podstaw powołanej w 2007 roku przez episkopaty Polski i Niemiec Fundacji Maksymiliana Kolbego (Maximilian-Kolbe-Stiftung). W preambule aktu założycielskiego wśród jej celów podkreślono działania na rzecz pojednania w oparciu o siłę pamięci.

- Działając w wielu krajach, ukazuje szczególnie młodemu pokoleniu, że pojednanie jest możliwe, a wspólne budowanie przyszłości w pokoju jest ważniejsze niż pielęgnowanie konfliktów i uparte dochodzenie do wątpliwych nieraz racji – podkreślili sygnatariusze dokumentu.

Na następnej stronie pełna treść Oświadczenia:

Wspólne oświadczenie współprzewodniczących Rady Fundacji Maksymiliana Kolbego z okazji 55. rocznicy wymiany listów biskupów polskich i niemieckich

Wezwani przez Papieża Franciszka w encyklice „Fratelli tutti” do budowania powszechnego braterstwa i przyjaźni społecznej, przypominamy, że dnia 18 listopada 2020 roku przypada 55-ta rocznica wymiany listów między biskupami polskimi i niemieckimi, co stało się możliwe w klimacie kończącego się Soboru Watykańskiego II. Treść listów zapoczątkowała dialog polsko-niemiecki i proces pojednania społeczeństw Polski i Niemiec.

W aktualnej kondycji Europy i świata nadal potrzeba świadectwa chrześcijańskiego pojednania, świadectwa Kościoła, potwierdzającego, że przeproszenie może być przyjęte, przebaczenie udzielone, a pojednanie stać się faktem. To świadectwo nie powinno funkcjonować jedynie w przestrzeni pamięci historycznej, dlatego Episkopaty Niemiec i Polski utworzyły w 2007 roku narzędzie wspólnego i stałego oddziaływania w duchu pojednania, jakim jest Fundacja Maksymiliana Kolbego (Maximilian-Kolbe-Stiftung).

Fundacja działa na zasadzie ewangelicznego ziarna i zaczynu. Działając w wielu krajach, ukazuje szczególnie młodemu pokoleniu, że pojednanie jest możliwe, a wspólne budowanie przyszłości w pokoju jest ważniejsze niż pielęgnowanie konfliktów i uparte dochodzenie do wątpliwych nieraz racji.

Ze swoim przesłaniem Fundacja jest obecna w szczególnym miejscu, jakim jest Auschwitz, gdzie gromadzi osoby z różnych narodów w celu wzajemnego poznania, rozmowy i dialogu, w celu spotkania z patronem pojednania, jakim jest św. Maksymilian Kolbe, a także w celu poznania mocy słów: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

W duchu tej tradycji Fundacja razem z Dziełem Maksymiliana Kolbego przyjmują z zadowoleniem postanowienie Niemieckiego Bundestagu, by w Berlinie, w odpowiedniej lokalizacji stworzyć pomnik, w którym będą upamiętnione polskie ofiary z okresu niemieckiej okupacji Polski. Jak powiedział Peter Weiß - poseł do Bundestagu, reprezentujący zarządy obu tych instytucji - w ten sposób zostanie zasypana ważna luka w stosunkach niemiecko-polskich.

Godny podkreślenia jest fakt, że projektowany pomnik ma służyć zarówno pamięci, jak i spotkaniu, do czego prowadzi codzienna działalność Fundacji Maksymiliana Kolbego.

Wyrażamy nadzieję, że władze samorządowe Berlina również opowiedzą się za tą inicjatywą, co będzie wyrazem uznania dla dorobku niemiecko-polskiego pojednania, budowanego na fundamencie słów: „udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie”, prowadzących do „braterstwa i przyjaźni społecznej”.

Arcybiskup Dr. Ludwig Schick (Bamber)             
Arcybiskup Dr. Wiktor Skworc
(Katowice)

Bamberg-Katowice, 18 listopada 2020 r.