Powołania do zakonów męskich w Polsce - statystyka AD 2020

Jarosław Dudała /zyciezakonne.pl

publikacja 01.12.2020 20:32

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce opublikowała statystyki powołań do męskich wspólnot życia konsekrowanego według stanu na dzień 1 października 2020 r.

Powołania do zakonów męskich w Polsce - statystyka AD 2020 Roman Koszowski /Foto Gość Ojciec Mariusz Orczykowski, franciszkanin konwentualny, rektor WSD Franciszkanów w Krakowie

Na czele listy znajdują się różne gałęzie franciszkańskie. Najwięcej zakonników okresie formacji mają franciszkanie konwentualni, od koloru habitów nazywani czasem czarnymi (209, przy czym aż 125 z nich to obcokrajowcy). Na drugim miejscu znajdują się ich brązowi współbracia (127, w tym 14 obcokrajowców), a na trzecim - misjonarze oblaci (104, w tym 67 obcokrajowców). 91 i 90 braci w okresie formacji mają odpowiednio: salezjanie i dominikanie. Dalej są jezuici (71) i kolejna wspólnota z pnia franciszkańskiego - kapucyni (70). Powyżej progu 50 powołań znajdują się paulini (68), pallotyni (66), redemptoryści (60) i karmelici bosi (59). Czołówka ośmiu wspólnot  pozostaje bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pełna lista obejmuje 1426 młodych stażem zakonników z 31 wspólnot, przy czym niektóre z nich nie mają obecnie braci w okresie formacji. W latach poprzednich liczba ta wynosiła odpowiednio:

  • 2019 - 1437
  • 2018 - 1549
  • 2017 - 1596
  • 2016 - 1633
  • 2015 - 1735

Poniżej znajdziesz załączniki z pełnymi tabelami (PDF), przygotowane przez zyciezakonne.pl.