Dyskusja o prześladowaniu chrześcijan

KAI |

publikacja 09.11.2010 10:55

Władze wielu krajów świata nie szanują wolności sumienia i religii. Taki wniosek padł podczas ogólnopolskiej sesji naukowej „Prawo wobec prześladowań chrześcijan oraz innych prześladowań religijnych we współczesnym świecie”, która odbyła się w Poznaniu.

Dyskusja o prześladowaniu chrześcijan Józef Wolny/Agencja GN

Organizatorami poniedziałkowej sesji były: Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Teologiczny UAM. Uczestniczył w niej m.in. biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, Marek Jędraszewski. Podczas wykładów poruszano zagadnienia dotyczące ochrony wolności religijnej i praw człowieka na świecie oraz zwracano uwagę na przypadki ich naruszania, zwłaszcza w odniesieniu do chrześcijan.

Dr Paweł Sobczyk z Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w swoim wystąpieniu przybliżył międzynarodowe standardy ochrony wolności religijnej.

Omawiając sytuację chrześcijan w Afganistanie, Egipcie i na Białorusi, mówca stwierdził, że „u podstaw deklaracji praw człowieka znajduje się przekonanie, iż pozostawienie ich wyłącznie kompetencji państw nie jest wystarczającym zabezpieczeniem statusu i praw tych osób”. „Niestety, władze wielu państw przekraczają swoje kompetencje w zakresie poszanowania wolności, myśli, sumienia i religii” – ubolewał dr Sobczyk.

Z kolei Prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko z Zakładu Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Opolskiego mówiąc o przyczynach naruszeń praw człowieka związanych ze sferą religijną przypomniał, że „na naszych oczach dokonuje się redefinicja państwa i redefinicja człowieka”.

Jak przyznał prof. Stadniczeńko, „problemów nie da się usunąć bez permanentnego wychowanie wszystkich warstw społeczeństwa”. „Wychowanie to powinno uczyć szacunku wobec wszystkich narodów i kultur” – podkreślił prelegent.

Natomiast prof. Marek Piechowiak z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego przypomniał tzw. włoską sprawę krzyża, w której wyrok zapadł w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu 3 listopada 2009 r. Sędziowie uznali wówczas, że krzyże w szkolnych klasach we Włoszech naruszają prawa człowieka, a konkretnie prawo do edukacji oraz prawo do wolności sumienia, wyznania i religii.

„Ta sprawa to część procesów, które leżą u podstaw pewnych negatywnych zachowań wobec chrześcijan, czy wręcz prześladowań. Procesów, które leżą u podstaw nietolerancji, która jest istotnym podłożem tego zjawiska, jakim są prześladowania chrześcijan” – podsumował prof. Piechowiak.