Dr Fedyszak-Radziejowska wyróżniona

KAI |

publikacja 25.11.2010 15:42

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska została uhonorowana Nagrodą im. biskupa Romana Andrzejewskiego, przyznawaną za zasługi dla rolnictwa oraz mieszkańców wsi i małych miast.

Jednogłośną decyzję o przyznaniu Nagrody za rok 2010 podjęła Kapituła, obradująca pod honorowym przewodnictwem biskupa Alojzego Orszulika. W uzasadnieniu decyzji Kapituła wymieniła niektóre z dokonań dr Fedyszak-Radziejowskiej m.in.: prowadzone w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk badań nad aktywnością rolników i kondycją kapitału społecznego polskiej wsi; obrona godności rolników i trwałości rodzinnych gospodarstw rolnych zgodnie z ideą solidarności; odwaga w dyskusji z elitami marginalizującymi problemy polskiej wsi.

Nagroda im. bp Romana Andrzejewskiego została ustanowiona przez Fundację „Solidarna Wieś” w 2004 roku. Dotąd otrzymali Nagrodę: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp, s. prał. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik i dr Maria Stolzman.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 24 lutego 2011 roku w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski.

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem etnografii na Wydziale Historycznym (1972). Doktorat z socjologii obroniła w IFiS PAN (1993). Od 1987 roku jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Była członkiem Rady ds. Wsi przy Prezydencie śp. Lechu Kaczyńskim. Jest autorką i redaktorem wielu publikacji książkowych z zakresu socjologii wsi, publikuje też w wielu czasopismach. Przedmiotem jej zainteresowań jest przedsiębiorczość wiejska, a w swoich badaniach koncentruje się nad procesem zmian zachodzących w społecznościach wiejskich pod wpływem integracji Polski z UE.