Roraty z „Małym Gościem”

ps

publikacja 27.11.2010 08:31

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się materiały na nabożeństwa roratnie. W tym roku z propozycji przygotowanej przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego” skorzystało już ok. 3400 parafii w Polsce. To więcej niż roku ubiegłym.

Roraty z „Małym Gościem”

„Będziesz czytał Biblię codziennie” - pod takim hasłem prowadzone Roraty mają zachęcić dzieci, ale również dorosłych, w tym przede wszystkim rodziców, do regularnego czytania Pisma Świętego, do tworzenia domowych kręgów biblijnych i do zapamiętywania słowa Bożego. Materiały to zeszyt dla księży z naukami roratnimi i dekoracja do kościoła – w tym roku to duża księga, a w niej słowa rozważane podczas spotkań roratnich. Dzieci natomiast mają miniksięgę, do której wklejają obrazki z tymi samymi słowami. Każdego dnia otrzymują też zadanie i pytania. Odpowiedzi na trudniejsze pytania będzie można znaleźć na stronie internetowej www.malygosc.pl.

Numery grudniowy i styczniowy „Małego Gościa Niedzielnego” nawiązują do adwentowych nauk. Dodatkowo do całego nakładu grudniowego „Małego Gościa” dołączono audiobook z I częścią Ewangelii wg św. Łukasza. Do styczniowego wydania zostanie dołączona część II.

Tegoroczne materiały roratnie nawiązują do hasła nowego roku duszpasterskiego „W komunii z Bogiem”, który rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu. Czytanie Pisma Świętego jest doskonałą drogą do pogłębienia więzi z Bogiem.