Zapobiec molestowaniu nieletnich

KAI |

publikacja 07.12.2010 14:17

Wytyczne dotyczące środków prewencyjnych wobec molestowania seksualnego nieletnich w szkołach katolickich, internatach i świetlicach dla dzieci opublikowała dzisiaj Konferencja Biskupów Niemiec. Episkopat przyjął je 23. września 2010 r. podczas zebrania plenarnego episkopatu w Fuldzie.

Wytyczne dotyczą siedmiu zagadnień, m. in. „Konkretnych zasad i interwencji w przypadku naruszenia reguł“, „Opiece seksualno-pedagogicznej“, „Wyborowi, dokształcaniu i wsparciu współpracowników”. 

W dokumencie biskupi niemieccy zwrócili uwagę na szczegółowy dobór osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, na poprawę wewnętrznych przepisów oraz na rozwój poradnictwa i ośrodków terapeutycznych z udziałem specjalistów spoza Kościoła. Co najważniejsze, w zakresie prewencji obowiązywać ma ścisła współpraca między wszystkimi ośrodkami kościelnymi. Każda z 27 niemieckich diecezji ma powołać specjalny ośrodek, który będzie się zajmował wyłącznie tą tematyką.

Zaproponowane kryteria mają dla poszczególnych ośrodków edukacyjnych mają charakter doradczy i mogą być przez te instytucje indywidualnie dopasowywane i dalej rozwijane. 

Systematyczne zapobieganie przemocy seksualnej musi być mocnym elementem profilu i jakościową cechą katolickich szkół, internatów i świetlic” – napisał we wstępie abp Hans-Josef Becker. Jest on przewodniczącym komisji ds. szkół w niemieckim episkopacie. 

Abp Becker na kilka godzin przed opublikowaniem wytycznych rozmawiał na ten temat z Benedyktem XVI w Watykanie.

Biskupi Niemiec już w sierpniu br. zaprezentowali zaostrzone wytyczne dotyczące postępowania wobec pracowników kościelnych wykorzystujących seksualnie nieletnich. Pierwsze tego typu przypadki ujawniono w styczniu br. w Berlinie. W ślad za nimi zaczęto ujawniać inne, niemal w każdej diecezji.