Wręczono nagrodę im. bł. ks. Szramka

ksas

publikacja 09.12.2010 09:31

Psycholog Maria Bula i żołnierz Śląskiego Okręgu AK, harcerz śląskiej chorągwi Szarych Szeregów dr Andrzej Rożanowicz zostali laureatami drugiej edycji nagrody im. błogosławionego ks. Emila Szramka.

Bł. Emil Szramek Reprodukcja: Teresa Sienkiewicz-Miś/GN Bł. Emil Szramek

Nagrodę wręczono 8 grudnia 2010 r. wieczorem w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.

Założycielka Katolickiego telefonu Zaufania Maria Bula otrzymała nagrodę „za dar miłości i podtrzymywanie nadziei poprzez bezinteresowne trwanie przy potrzebujących pomocy, wątpiących i osamotnionych”. Autor wielu inicjatyw na rzecz trwałych form pamięci i licznych publikacji poświęconych Katowicom Andrzej Rożanowicz został nagrodzony „za wierną straż na Śląsku, dla największej chwały Polski i Katowic”.

Nagroda im. błogosławionego ks. Emila Szramka przyznawana jest raz w roku (począwszy od roku 2009) osobie oznaczającej się szczególnie wielką i znaczącą działalnością na rzecz dzisiejszych Katowic, w tych dziedzinach, które bliskie były bł. ks. Emilowi Szramkowi  - działalność charytatywna, edukacja, integracja społeczna, ekumenizm, biblioznawstwo, sztuka, piśmiennictwo, muzyka.

Bł. ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy w okresie Powstań Śląskich i Plebiscytu, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry. Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go papież Jan Paweł II w 1999 r. jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.