Papież o dogmacie o Wniebowzięciu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 16.12.2010 17:23

Aktualność przesłania do ludzkości, jakie towarzyszyło Piusowi XII, gdy 60 lat temu ogłaszał dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, podkreślił Benedykt XVI zwracając się do Papieskich Akademii.

Papież o dogmacie o Wniebowzięciu HENRYK PRZONDZIONO /GN Maryja

Odbywają one dzisiaj posiedzenie publiczne gromadząc siedem instytucji promujących różne aspekty intelektualnego, duchowego i kulturalnego życia Kościoła. Należą do nich: Papieska Akademia św. Tomasza z Akwinu, Papieska Akademia Teologiczna, Papieska Akademia Niepokalanej, Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, Papieska Znamienita Akademia Sztuk Pięknych i Literatury Mistrzów przy Panteonie, Papieska Rzymska Akademia Archeologii oraz Papieska Akademia „Cultorum Martyrum”. Posiedzenie publiczne koordynuje Papieska Rada ds. Kultury i to do jej przewodniczącego Benedykt XVI wystosował swoje przesłanie. Program sesji przygotowanej przez Papieskie Akademie: Międzynarodową Maryjną i Niepokalanej poświęcony był właśnie Wniebowzięciu Maryi jako znakowi pocieszenia i niezachwianej nadziei. W czasie posiedzenia przyznano też doroczne nagrody Papieskich Akademii.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że w trudnych latach po drugiej wojnie światowej Pius XII pragnął wskazać katolikom i wszystkim ludziom dobrej woli Maryję jako wzór nowej ludzkości odkupionej przez Chrystusa. Dogmat o Wniebowzięciu był też zachętą do docenienia życia ludzkiego i zwrócenia uwagi na wyjątkowe przeznaczenie naszych ciał i dusz do zmartwychwstania. Jednocześnie, jak wskazał Papież, uroczyste ogłoszenie tej prawdy wiary stało w zgodzie z powszechnym od czasów starożytnych przekonaniem Kościoła o wyjątkowości losu Maryi, a zarazem o jej szczególnym związku z losami całego Kościoła.