Z Moskwy do Londynu

KAI/wiara.pl

publikacja 18.12.2010 14:00

Benedykt XVI mianował dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Federacji Rosyjskiej, abp Antonio Menniniego swym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii.

Urodzony 2 września 1947 r. w Rzymie. Antonio Mennini w roku 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1981 r. wstąpił do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Ugandzie i Turcji oraz w sekretariacie stanu. 1 lipca 2000 r. Jan Paweł II mianował abp Menniniego nuncjuszem apostolskim w Bułgarii. 12 września tego samego roku przyjął sakrę biskupią z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano.

Podczas pełnienia misji w Bułgarii abp Mennini położył wielkie zasługi dla zbliżenia pomiędzy Kościołem katolickim a Bułgarskim Kościołem Prawosławnym. M. in. dzięki jego bardzo dobrym kontaktom z tamtejszymi biskupami prawosławnymi doszło, mimo wcześniejszych protestów, do wizyty Jana Pawła II w Bułgarii w roku 2002. 6 grudnia tego roku Jan Paweł II mianował go nuncjuszem w Federacji Rosyjskiej.

Obok języka włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego włada również językiem rosyjskim. W opinii Patriarchatu Moskiewskiego abp Mennini położył wielkie zasługi dla poprawy relacji katolicko-prawosławnych. Przyczynił się do nawiązaniu pełnych stosunków dyplomatycznych między Rosją a Stolicą Apostolską.

5 grudnia ze względu na poważną chorobę opuścił placówkę w Londynie dotychczasowy nuncjusz, 73. letni abp Faustino Sainz Muñoz, który kierował nuncjaturą w Wielkiej Brytanii od 11 grudnia 2004 r.