Jest Rada Społeczna przy RPO

PAP |

publikacja 03.01.2011 08:16

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz chce wszystkie ważne decyzje konsultować z Radą Społeczną. Są w niej osoby działające na rzecz praw człowieka: m.in. Janina Ochojska, Jerzy Owsiak, Władysław Zachariasiewicz, Jacek Taylor.

"Chciałam zebrać wokół siebie osoby, które podziwiam za dokonania życiowe w zakresie praw człowieka i walki o demokrację. Ważne jest bowiem, aby konkretne wystąpienia Rzecznika, również wystąpienia generalne czy planowane skargi konstytucyjne, dyskutowane były wcześniej w kompetentnym i doświadczonym gronie" - powiedziała PAP Lipowicz. W jej ocenie "są to ludzie społecznego zaufania".

W skład Rady weszło kilkanaście osób, są to m.in.: była wicemarszałek Sejmu Olga Krzyżanowska, twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, senior amerykańskiej Polonii Władysław Zachariasiewicz; Anna Jakubowska z batalionu "Zośka", twórca największego Banku Szpiku Kostnego Urszula Jaworska.

Jest też współzałożycielka Fundacji Helsińskiej Halina Bortnowska, przewodniczący Komitetu budowy Muzeum Żydów Polskich Marian Turski oraz dyrektor Caritasu ks. Marian Subocz, działacz opozycji w PRL i wydawca Andrzej Rosner, szefowa Fundacji "Dzieci niczyje" Monika Sajkowska, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Jan Jabłkowski oraz sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, współzałożycielka Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Teresa Romer.

"Najmłodszym członkiem Rady jest pani Adrianna Porowska, która opiekuje się grupą osób bezdomnych z Dworca Centralnego i prowadzi dom dla bezdomnych mężczyzn. Robi to znakomicie, wyprowadza ludzi z bezdomności. Jest młodą, energiczną osobą, ale już tyle osiągnęła w swoim życiu, że zasługuje na to, żebym to ja radziła się jej w sprawach bezdomnych" - powiedziała PAP Lipowicz.

W skład rady wchodzi także Grzegorz Opala, profesor neurologi wieku podeszłego. "W związku ze starzeniem się społeczeństwa może mi służyć radą w sprawie ochrony praw ludzi starszych, którą uczyniłam jednym z priorytetów mojego urzędu" - powiedziała.

"Zaproszenie do rady przyjęła także pani Krystyna Mrugalska (prezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych - PAP), która stworzyła w Polsce ruch rodziców dzieci upośledzonych umysłowo. "Dzieci z zespołem Downa znalazły zupełnie inne miejsce w społecznej świadomości, niż było to np. 30 lat temu" - powiedziała Lipowicz.

"Jest pan Jacek Taylor, który jako adwokat więźniów politycznych na własny koszt i z wielkim ryzykiem przez lata bronił tych, którzy za walkę o wolność odbywali kary pozbawienia wolności. Był legendarnym adwokatem Solidarności, a następnie szefem Urzędu ds. Kombatantów" - podkreśliła. Co roku nowym członkiem Rady będzie laureat przyznawanej przez RPO Nagrody im. Pawła Włodkowica. W tym roku jest to pani Lidia Olejnik, dyrektor więzienia w Lublińcu.

RPO skierowała także zaproszenie do pani Anny Dymnej, założycielki Fundacji "Mimo Wszystko".

Rada ma spotykać się co trzy miesiące, ale niektórzy jej członkowie będą również spotykali się w konkretnych sprawach z przedstawicielami różnych środowisk. "Na przykład będę prosiła, żeby pan Jacek Taylor spotkał się z żołnierzami poszkodowanymi w Iraku i w Afganistanie" - powiedziała.

"Warto też podkreślić, że podobne rady społeczne powstają przy urzędach pełnomocników terenowych RPO w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku" - dodała prof. Irena Lipowicz.