Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

KAI |

publikacja 16.01.2011 10:34

Od wspólnego spotkania w cerkwi św. Mikołaja w Bydgoszczy zainaugurowano w sobotę wieczorem (15 stycznia) kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach   HENRYK PRZONDZIONO/Agencja GN Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach
Słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich, są hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na ilustracji: mozaika ukazująca Chrystusa wraz z Apostołami, znajdująca się w rzymskiej Bazylice św. Jana
Organizowany z inicjatywy Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego każdego roku gromadzi setki wiernych różnych wyznań.

Diecezjalny referent do spraw ekumenicznych ks. Krzysztof Panasiuk podkreślił, że wzajemne spotkania i poznawanie się rodzą chęć kontynuacji działalności na różnych płaszczyznach.„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” - w 2011 roku te właśnie słowa, zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich, są hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

I tak wierni spotkali się w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym w Bydgoszczy. Kolejne dni upłyną pod znakiem modlitwy w Kościele polskokatolickim, ewangelicko-metodystycznym, ewangelicko-augsburskim oraz rzymskokatolickim. Mówi Damian Rybiński z Kościoła prawosławnego.Ważnym punktem tygodnia będą Ekumeniczne Nieszpory w kościele NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy, którym 25 stycznia przewodniczyć będzie biskup Jan Tyrawa.