Bezpośrednie relacje ważniejsze niż wirtualne

PAP |

publikacja 24.01.2011 12:31

Benedykt XVI uważa, że "kontakt wirtualny nie może i nie powinien zastępować bezpośredniego kontaktu z ludźmi na wszystkich poziomach naszego życia". Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęcił m.in. portalom społecznościowym.

Bezpośrednie relacje ważniejsze niż wirtualne   Henryk Przondziono/Agencja GN Benedykt XVI zwraca uwagę, że bezpośrednich relacji nie może zastąpić tylko wirtualny kontakt

Hasło ogłoszonego w poniedziałek w Watykanie tegorocznego orędzia brzmi: "Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej". 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony w większości Kościołów krajowych 5 czerwca.

Polskie tłumaczenie papieskiego orędzia znajdziesz TUTAJ:.

"Nowe technologie nie tylko zmieniają sposób komunikowania, ale komunikację samą w sobie, przez co można stwierdzić, że stoimy w obliczu szerokiej transformacji kulturowej. Wraz z takim sposobem rozpowszechniania informacji i wiedzy, rodzi się nowy sposób zdobywania wiedzy i myślenia, z nieznanymi dotąd możliwościami zawierania relacji i budowy jedności" - napisał Benedykt XVI.

"Rysują się cele do niedawna nie do pomyślenia, które wywołują zdziwienie możliwościami, stwarzanymi przez nowe środki i jednocześnie nakazują w sposób coraz bardziej naglący poważną refleksję nad sensem komunikacji w dobie cyfrowej (...) Jak każdy inny owoc geniuszu człowieka, nowe technologie komunikacji wymagają postawienia ich w służbie na rzecz integralnego dobra osoby i całej ludzkości" - zauważył papież.

"Użyte mądrze mogą wnieść wkład i zaspokoić pragnienie sensu, prawdy i jedności, które pozostaje najgłębszą aspiracją istoty ludzkiej" - dodał Benedykt XVI.

Papież zwrócił uwagę na "typowe ograniczenia komunikacji cyfrowej": "stronniczość interakcji, tendencja do przekazywania tylko niektórych części swojego wewnętrznego świata, ryzyko popadnięcia w rodzaj budowy wizerunku samego siebie, który może ulegać samozadowoleniu".

"Coraz większy udział w publicznej arenie cyfrowej, tej stworzonej przez tak zwane portale społecznościowe, prowadzi do zawierania nowych form relacji międzyludzkich, oddziałuje na postrzeganie siebie i zatem nieuchronnie stawia pytanie dotyczące nie tylko poprawności swojego działania, ale także autentyczności bycia. Obecność w tych wirtualnych przestrzeniach może być znakiem autentycznego dążenia do osobistego spotkania z drugim człowiekiem, jeśli z uwagą stara się uniknąć niebezpieczeństw, takich jak chronienie się w rodzaju równoległego świata lub nadmierne wystawienie się na świat wirtualny" - stwierdził papież.

Dalej wskazał: "W poszukiwaniu dzielenia się, +przyjaźni+, staje się wobec wyzwania bycia autentycznym, wiernym samym sobie, bez popadania w iluzję sztucznej budowy +profilu+ publicznego".

"Nowe technologie pozwalają ludziom spotykać się ponad granicami przestrzeni i samych kultur otwierając w ten sposób cały nowy świat potencjalnych przyjaźni. To wielka szansa, ale pociąga także za sobą większą uwagę i świadomość możliwych zagrożeń" - ostrzegł Benedykt XVI.

Papież zachęcił do zadania sobie pytań: "Kto jest moim +bliźnim+ w tym nowym świecie? Czy istnieje niebezpieczeństwo bycia mniej obecnym wobec tych, których spotykamy w naszym, zwyczajnym codziennym życiu? Czy istnieje ryzyko stania się bardziej oderwanym od rzeczywistości, ponieważ nasza uwaga jest podzielona i pogrążona w +innym świecie+ niż ten, w jakim żyjemy? Czy mamy czas na krytyczną refleksję na temat naszych wyborów i podsycanie stosunków międzyludzkich, by były naprawdę głębokie i trwałe?".

"Także w erze cyfrowej każdy staje wobec potrzeby bycia osobą autentyczną i refleksyjną" - ocenił Benedykt XVI, który wyraził również opinię, że ewangelizacja musi opierać się na bezpośrednich relacjach.

Do młodzieży papież zaapelował zaś o "robienie dobrego użytku z obecności na arenie cyfrowej".

Polskie tłumaczenie papieskiego orędzia znajdziesz TUTAJ :.