Prawosławni duchowni mogą kandydować w wyborach

KAI |

publikacja 04.02.2011 09:34

Chociaż normalnie duchowni nie mogą kandydować w wyborach do parlamentu czy samorządu, to można się na to zgodzić w wyjątkowych przypadkach – orzekł Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Prawosławni duchowni mogą kandydować w wyborach Romek Koszowski/Agencja GN

Jak zastrzeżono, wyjątki od zasady są możliwe, jeśli „wybór przedstawiciela hierarchii czy duchowieństwa do organów ustawodawczych podyktowany będzie koniecznością przeciwstawienia się siłom usiłującym zwalczać Kościół prawosławny, w tym schizmatyckim i nie- prawosławnym”.

Wyboru kandydatów w takim wypadku dokona Synod czy lokalni hierarchowie. Zastrzeżono, że duchowni nie mogą występować jako członkowie partii politycznych.

Synod obradował on w katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, aby przedyskutować najpilniejsze problemy Kościoła i społeczeństwa.