Wyróżnienie Benemerenti m.in. dla dzieła Lasek

aś /KAI

publikacja 15.01.2022 23:00

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach zostało uhonorowane za "ofiarną służbę niewidomym i słabowidzącym, prowadzenie nowoczesnych placówek edukacyjnych i rehabilitacyjnych i owocną współpracę osób świeckich i konsekrowanych".

Wyróżnienie Benemerenti m.in. dla dzieła Lasek Krzysztof Stępkowski Uroczystość wręczenia odznaczeń "Dobrze Zasłużonym".

Jest to wyróżnienie dla wszystkich osób, które na co dzień pomagają osobom niepełnosprawnym. Osoba niewidoma ma takie same plany, marzenia, jak osoba widząca. Naszym zadaniem jest danie jej narzędzi, towarzyszenie i wspieranie - powiedział Paweł Kacprzyk, prezes Towarzystwa Opieki nad  Ociemniałymi, odbierając statuetkę Benemerenti. Dodał, że wyróżnienie to będzie inspiracją do jeszcze lepszego wsłuchiwania się w głos potrzebujących. - Jest też potwierdzeniem tego, że to, co robimy, jest ważne dla dobra wspólnego i potrzebne - powiedział.

Abp Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego podziękował Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach za pomoc niesioną osobom niewidomym. - Ogromny szacunek dla całych pokoleń sióstr i osób świeckich, dla środowiska Lasek. Dzisiaj jest ku temu czas, aby wypowiedzieć wielkie "dziękuję” w imieniu tych bezimiennych, którzy może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co Państwo czynicie. Bo przygotowujecie niewidomych do życia, ale równocześnie przygotowujecie do podjęcia pracy zawodowej. Oni dzięki Wam będą wnosić wiele dobra dla społeczności i to trzeba docenić - powiedział abp Guzdek.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 15 stycznia w katedrze polowej Wojska Polskiego. Ceremonia wręczenia nagród ze względu na pandemię transmitowana była na stronach internetowych Ordynariatu Polowego oraz katedry polowej Wojska Polskiego. Podczas uroczystości odczytany został komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o nominacji bp. Wiesława Lechowicza, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, na biskupa polowego Wojska Polskiego.

Wśród odznaczonych znalazła się także 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. króla Kazimierza Jagiellończyka, doceniona za ofiarną służbę polskiemu społeczeństwu, trwanie na straży suwerenności i nienaruszalności granic oraz zaangażowanie w umacnianie pokoju w ramach misji poza granicami państwa. Statuetkę z rąk abp. Guzdka odebrał gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódca dywizji. Laureat Benemerenti otrzymuje także wyróżnienie medalem Milito pro Christo, oprócz gen. Radomskiego medalem uhonorowanych zostało pięciu jego współpracowników, m.in. ks. mjr Marek Rycio, kapelan dywizji.

- Nagroda Benemerenti to wielkie wyróżnienie dla 16. Dywizji Zmechanizowanej, która na co dzień wypełnia zadania na północno-wschodnich rubieżach naszego kraju. Nie oczekujemy specjalnych wyróżnień i nagród. Naszej służbie przyświeca dewiza Wojska Polskiego: Bóg, Honor, Ojczyzna. Znalezienie się w gronie osób i instytucji, które wcześniej otrzymały Benemerenti poczytujemy sobie za zaszczyt - powiedział gen. dyw. Krzysztof Radomski. Dowódca dywizji podkreślił, że kilkukrotnie z abp. Guzdkiem odwiedzał żołnierzy pełniących służbę na granicy, podziękował mu za opiekę duszpasterską nad 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną.

Drugim laureatem Benemerenti została Żandarmeria Wojskowa, która została doceniona "za trwanie na straży uczciwości i wierności prawu, w szeregach polskiej armii”, "aktywny udział w systemie reagowania kryzysowego” i "za troskę o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli”. Nagrodę odebrał gen. bryg. Robert Jędrychowski, zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.  Podkreślił, że żandarmeria jest jedną z najbardziej prospołecznych formacji w wojsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona życia i zdrowia naszych obywateli, ich mienia to na pewno zadania podejmowane dla dobra publicznego. Cieszę się, że zostało to docenione - powiedział. Dodał, że Włosi o swojej żandarmerii, czyli karabinierach, mówią "benemerita” (zasłużona), po otrzymaniu  wyróżnienia Benemerenti Ordynariatu Polowego, mamy potwierdzenie tego terminu także w odniesieniu do polskiej żandarmerii. Podziękował za wyróżnienie i dostrzeżenie służby żołnierzy żandarmerii. Wraz z gen. Jędrychowskim medal Milito pro Christo otrzymało siedem osób służących w formacji.

Abp Guzdek podkreślił, że kolejna odsłona nagród Benemerenti, jest okazją do dostrzeżenia i docenienia tych, którzy służą najwyższym wartościom, "tych, którzy dobrze się zasłużyli”. - Można patrzeć i nie wiedzieć, słuchać i nie słyszeć lub widzieć i słyszeć tylko zło, ale jest morze ludzi szlachetnych, których trzeba dojrzeć i docenić - powiedział.

Abp Guzdek powiedział, że przez wyróżnienie Benemerenti dla 16. Dywizji Zmechanizowanej, pełniącej służbę na granicy, chciał zwrócić uwagę na problem szacunku dla służby żołnierzy Wojska Polskiego. Wyjaśnił, że jednym z głównych zadań Kościoła jest kształtowanie prawych sumień, dlatego wyróżniona została żandarmeria. - Jednym z jej zadań jest wychowywać. Prewencja jest jednym z priorytetów - powiedział. Wyraził wdzięczność żołnierzom żandarmerii za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w naszym kraju. Podkreślił ich rolę i zaangażowanie m.in. w czasie Światowych Dni Młodzieży oraz w okresie pandemii.

Wyróżnienie Benemerenti ("Dobrze Zasłużonym”) Ordynariatu Polowego ustanowił w 1995 r. ówczesny biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Przyznawane jest "dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Nagrodzeni otrzymywali okolicznościowy dyplom oraz kryształowy puchar, zaś od 2012 r. dyplom oraz statuetkę.