Każdego dnia Caritas Polska dożywia 100 tys. dzieci

PAP |

publikacja 15.02.2011 15:35

Caritas w Polsce dożywia każdego dnia 100 tys. dzieci - poinformował we wtorek dyrektor organizacji ks. Marian Subocz. Dzieci jedzą posiłki w szkołach, stołówkach bądź jadłodajniach; obiady wydawane są też w punktach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki.

Jak podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej ks. Subocz, dożywianiem objęte są dzieci w wieku szkolnym, pochodzące ze środowisk dotkniętych ubóstwem, rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych. Dodał, że dla wielu z nich obiad otrzymany w świetlicy czy na stołówce jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia.

Dyrektor Caritas uważa, że w powszechnej świadomości problem ubóstwa dzieci i towarzyszącego mu niedożywienia dotyczy głównie krajów Afryki i Ameryki Południowej. Tymczasem ma on miejsce także w krajach rozwiniętych. Powołał się na raport GUS, pt. "Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009 roku", z którego wynika, że 22 proc. dzieci żyje w warunkach poniżej granicy ubóstwa. "Zgodnie z tymi danymi, Polska zalicza się do krajów o najwyższym stopniu zagrożenia ubóstwem dzieci i młodzieży wśród państw należących do Unii Europejskiej" - podkreślił dyrektor Caritas.

Dodał, że niepokojące dane potwierdza także raport pt. "Nierównomierny rozwój? Rozkład dochodów i ubóstwa w krajach OECD" opracowany w 2009 roku przez Wydział Polityki Społecznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wynika z niego, że co piąte polskie dziecko jest ubogie.

"W porównaniu do innych krajów OECD, Polska wypada najgorzej pod względem sytuacji materialnej i mieszkaniowej (...), natomiast przeciętny dochód rodziny w Polsce należy do najniższych wśród krajów OECD, a ponad 21 proc. polskich dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa (przy średniej wynoszącej 12 proc.)" - głosi raport, na który powołuje się Caritas.

Ks. Subocz przypomniał, że na kwestię ubóstwa dzieci zwróciła uwagę Komisja Europejska publikując raport dotyczący ochrony socjalnej. Z danych tam zawartych wynika, że co czwarte dziecko w Polsce żyje w biedzie lub na skraju ubóstwa.

W ocenie dyrektora Caritas, dorastanie w ubóstwie skutkuje zazwyczaj gorszym poziomem opieki zdrowotnej, osiąganiem w szkole wyników poniżej normy, słabszymi umiejętnościami i aspiracjami, a w końcu niższymi zarobkami w wieku dorosłym. Dodał, że podsumowanie tych zależności zaprezentował UNICEF publikując w 2010 roku raport, pt. "Wykluczone dzieci", w którym ocenił materialną sytuację polskich dzieci na 21. pozycji spośród 24 krajów należących do OECD.

Ks. Subocz poinformował, że wkrótce rozpocznie się nowy program dożywiania dzieci w prowadzonych przez Caritas świetlicach na terenie całego kraju. Został on zaplanowany na 12 miesięcy i potrwa do lutego 2012 roku. Pieniądze na ten cel - 770 tys. zł - przekazała jedna z dużych sieci handlowych. Suma ta pozwoli na sfinansowanie posiłku dla 825 dzieci z ubogich rodzin.

Dyrektor Caritas zwrócił się z apelem do firm, organizacji i osób prywatnych, by angażowały się w programy pomocowe służące poprawie warunków życia dzieci pochodzących ze środowisk najuboższych.