Irlandia Płn.: Katolicy dyskryminowani

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 09.03.2011 17:15

Irlandzki episkopat wyraził sprzeciw wobec zniesienia ustawy gwarantującej równouprawnienie protestancko-katolickie w dostępie do zawodu policjanta w północnej części wyspy. Dotychczasowe prawo miało zapewnić 50-procentowy udział katolickich rekrutów w siłach porządkowych Ulsteru. Biskupi potępili dyskryminacyjną politykę względem katolików ubiegających się o pracę w policji.

W oświadczeniu episkopatu czytamy, że problem jest jeszcze bardziej rażący, jeśli weźmie się pod uwagę awanse powyżej stopnia sierżanta, na które katoliccy policjanci nie są promowani. W Ulsterze na dziesięciu policjantów tylko trzech to katolicy. Nie koresponduje to nijak z ich liczbą, która sięga 44 proc. ludności tej prowincji Zjednoczonego Królestwa.

Nowa polityka względem katolickich rekrutów do Królewskich Sił Policyjnych Ulsteru związana była z porozumieniem pokojowym w Irlandii Północnej, zawartym 10 kwietnia 1998 r., tzw. zwanych porozumieniem wielkopiątkowym. Do roku 2001 r. Kościół katolicki był przeciwny służbie młodych katolików w siłach policyjnych kontrolowanych przez Brytyjczyków. Później jego nastawienie się zmieniło. Obecnie najlepszym rozwiązaniem byłaby służba policyjna oceniana przez pryzmat zapewniania najlepszego bezpieczeństwa obywatelom, a nie wyznania funkcjonariusza – podkreśla sekretarz episkopatu Irlandii.