Bezpieczeństwo żywnościowe ludzkości

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 09.03.2011 17:26

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego całej ludzkości to zadanie bardzo złożone, ale bynajmniej nie jest ono niewykonalne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, jak wieloma terenami uprawnymi dysponuje ludzkość – zauważył na forum ONZ przedstawiciel Watykanu. Abp Silvano Tomasi wziął udział w debacie Rady Praw Człowieka w Genewie na temat prawa do wyżywienia.

Flaga ONZ Vibracobra23 / CC 2.0 Flaga ONZ

Watykański dyplomata zauważył, że niemal miliard ludzi nie ma dziś zagwarantowanego prawa do wyżywienia. Przyczyny tego są różne. Abp Tomasi wspomina o regionach, które do niedawna słynęły z produkcji rolnej, a dziś same mają ograniczone zasoby żywności. Do rozkładu rolnictwa może na przykład prowadzić rozdawnictwo żywności, które na tyle obniża ceny, że lokalna produkcja staje się po prostu nierentowna. Ustalenie właściwej ceny produktów rolnych to zdaniem watykańskiego dyplomaty jedno z najpoważniejszych wyzwań. Z jednej strony musi ona być na tyle niska, by było na nie stać ubogich. Z drugiej strony musi gwarantować odpowiednie dochody rolnikom. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ przypomina, że we współczesnym świecie utrzymuje się z roli 2,5 mld ludzi. Trzeba zatem zapewnić, by produkcja rolna odgrywała centralną rolę w gospodarce – podkreślił abp Tomasi.

TAGI: