Papież zatwierdził zmianę w kodeksie prawa kanonicznego

Agnieszka Huf

publikacja 18.05.2022 15:57

Watykan ogłosił dziś, że Franciszek zmienił jeden z kanonów, dopuszczając świeckich do funkcji przełożonego w kleryckich wspólnotach życia konsekrowanego. Co ta decyzja oznacza w praktyce?

Papież zatwierdził zmianę w kodeksie prawa kanonicznego HENRYK PRZONDZIONO KRAKOW MOGILA 27 01 2016 OPACTWO CYSTERSOW KLASZTOR MNICH MNISI ZAKONNICY FOTO: HENRYK PRZONDZIONO / FOTO GOSC

W czasie audiencji udzielonej 11 lutego 2022 prefektowi Kongregacji ds. Instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego papież Franciszek zaaprobował propozycję, która pozwala, aby przełożonym konkretnej wspólnoty lokalnej, prowincji czy przełożonym generalnym w kleryckich wspólnotach życia konsekrowanego mogli być bracia, którzy nie posiadają święceń kapłańskich. 

 Istnieją zakony i stowarzyszenia życia apostolskiego, które są kleryckie  takie sformułowanie pada w ich dekrecie erygującym. Tak jest np. w przypadku pallotynów, jezuitów czy franciszkanów  tłumaczy ks. dr Michał Siennicki SAC, prawnik kanonista.  To określenie oznaczało, że na czele wspólnoty domowej, prowincji albo całego zgromadzenia czy zakonu może stać wyłącznie osoba duchowna, posiadająca święcenia kapłańskie. Zmiana w 588 kanonie Kodeksu Prawa Kanonicznego pozwoli na wybieranie na tę funkcję braci zakonnych, którzy nie posiadają święceń kapłańskich, czyli formalnie są osobami świeckimi  tłumaczy kapłan.

Wprowadzona dziś zmiana ma duże znaczenie praktyczne.  Dobrze widać to na przykładzie pallotynów. W USA mamy braci, którzy nie są kapłanami, ale mają świetne kwalifikacje, ukończyli studia i mają zdolności menedżerskie. Świetnie sprawdziliby się jako przełożeni, ale na przeszkodzie stał dotychczas przepis, który tego zabraniał. Teraz bracia mogą objąć te funkcje, dzięki czemu kapłani będą mogli skupić się na działalności duszpasterskiej, przede wszystkim posłudze sakramentalnej. Do sprawowania funkcji przełożonego nie są potrzebne święcenia kapłańskie, a księdza w sprawowaniu sakramentów nie da się zastąpić  wyjaśnia pallotyn.

Zobacz też: