Ekspert od pola magnetycznego biskupem Brna

KAI |

publikacja 26.05.2022 12:35

Ojciec Święty przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją Brno (Republika Czeska), złożoną przez 75-letniego bpa Vojtěcha Cikrle i mianował jego następcą dotychczasowego biskupa pomocniczego tej diecezji 56-letniego bp. Pavla Konzbula – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ekspert od pola magnetycznego biskupem Brna Vít Kobza - Biskupství brněnské / CC-SA 4.0 Bp Pavel Konzbul

Bp Pavel Konzbul urodził się 17 października 1965 roku w Brnie, a po maturze ukończył studia wyższe w dziedzinie elektrotechnologii. Następnie, po odbyciu rocznej służby wojskowej, podjął pracę w Akademii Nauk i obronił doktorat w zakresie teorii pola magnetycznego. W 1995 roku wstąpił do III Zakonu św. Dominika, gdzie był przez szereg lat zastępcą przełożonego krajowego. Jednocześnie podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2003. Po latach pracy duszpasterskiej w roku 2013 został proboszczem katedry p.w . św. Piotra i Pawła w Brnie. 21 maja 2016 r. został mianowany biskupem tytularnym Litomyśla i biskupem pomocniczym diecezji brneńskiej. Sakrę biskupią otrzymał 29 czerwca tego samego roku z rąk bpa Cikrle.

Na terenie diecezji brneńskiej mieszka o. 1,4 mln osób, z których niemal 40 proc. stanowią katolicy.