Prałat prałatury personalnej Opus Dei honorowym doktorem PWT

Karol Białkowski

publikacja 22.06.2022 14:14

Ks. prof. Fernando Ocáriz Braña, prałat prałatury personalnej Opus Dei odebrał dziś tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Prałat prałatury personalnej Opus Dei honorowym doktorem PWT Karol Białkowski /Foto Gość Rektor PWT we Wroławiu, ks. prof. Włodzimierz Wołyniec i doktor honoris causa, ks. prof. Fernando Ocáriz Braña.

Pierwotnie uroczystość miała się odbyć przy okazji święta uczelni w styczniu tego roku. Ze względu m.in. na ograniczenia pandemiczne nie było wówczas możliwości jej przeprowadzenia, dlatego przeniesiono ją na koniec roku akademickiego.

Nowy doktor honorowy zanim rozpoczął studia teologiczne, ukończył na uniwersytecie w Barcelonie fizykę. Następnie wyjechał do Rzymu by studiować teologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Mieszkał wtedy pod jednym dachem ze św. Josemarią Escrivą de Balaguerem, założycielem i pierwszym prałatem Opus Dei.

Jak zaznaczył w laudacji rektor PWT, ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, młody student teologii nie przypuszczał zapewne wtedy, że będzie kiedyś jego następcą. - Kilkuletni okres przebywania razem ze św. Josemarią Escrivą de Balaguerem, wspólne modlitwy, rozmowy, praca pozostawiają niezatarty ślad w duchowości przyszłego prałata - zaznaczył.

Kliknij w link i zobacz zdjęcia. Czytaj dalej poniżej

Honorowy doktor z Opus Dei

Foto Gość DODANE 22.06.2022 AKTUALIZACJA 28.06.2022

Honorowy doktor z Opus Dei

​Doktorem honoris cusa Papieskiego Wydziału Teologicznego został ks. prof. Fernando Ocáriz Braña, prałat prałatury personalnej Opus Dei.

więcej »

Po uzyskaniu magisterium z teologii Fernando de Ocáriz przeniósł się do Pampeluny, gdzie na Uniwersytecie Nawarry rozpoczął studia doktoranckie. Zakończył je obroną pracy doktorskiej w 1971r. W tym samym roku przyjął też święcenia kapłańskie. Od 1973 roku pracuje naukowo w Rzymskim Ateneum Świętego Krzyża (później Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża). Od 1986 roku pracuje w Kongregacji Nauki Wiary, jest też członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej.

Ks. prof. Fernando Ocáriz Braña brał czynny udział w opracowaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Kompendium Katechizmu, a także był zaangażowany do opracowania dokumentów wydawanych przez Kongregację Nauki Wiary, m.in. Listu do biskupów o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia (Comunnionis notio) z 1992 roku oraz Deklaracji o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (Dominus Iesus) z 2000 roku. Został też powołany przez Benedykta XVI do rozmów ze Stowarzyszeniem Świętego Piusa X. Od 200 3 roku jest konsultorem Kongregacji ds. duchowieństwa, a od 2011 roku Papieskiej Rady ds. promocji Nowej Ewangelizacji. 12 grudnia 2017 roku został wybrany prałatem prałatury Opus Dei

- Cieszę się, że mogę ci pogratulować tego zaszczytnego tytułu - zwrócił się do księdza prałata metropolita wrocławski, abp Józef Kupny. Podkreślił, że nadarzył się też okazja do podziękowania za pomoc. - Stypendia, które otrzymujemy są dobrze wykorzystywane przez księży, którzy uzupełniają studia specjalistyczne i w Pampelunie i w Rzymie - podkreślił.

Nowy doktor honorowy PWT wygłosił okolicznościowy wykład, w którym przybliżał pewne aspekty dotyczące misterium Jezusa Chrystusa i metafizycznego wymiaru teologii, następnie odniósł się do pewnych aspektów wymiaru wiary i wymiaru eklezjalnego teologii, a na koniec odniósł się do kultury postchrześcijańskiej. Tekst laudacji oraz wykładu księdza prałata wkrótce zostanie opublikowany na www.pwt.wroc.pl.

Tuż przed przyznaniem doktoratu honoris causa odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. dr. hab. Piotrowi Liszce CMF.

Uroczystości na auli Papieskiego Wydziału Teologicznego poprzedziła Msza św. w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego. Homilię wygłosił bp Damian Bryl, ordynariusz kaliski. Posłuchaj homilii:

Opus Dei jest instytucją duszpasterską Kościoła katolickiego, która została założona w Madrycie 2 października 1928 roku przez św. Josemaríę Escrivę de Balaguera (1902-1975). W 1983 roku święty Jan Paweł II nadał Opus Dei formę prałatury personalnej. Celem Opus Dei jest udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła poprzez szerzenie wśród wszystkich chrześcijan życia spójnego z wiarą w zwyczajnych okolicznościach życia, a szczególnie poprzez uświęcanie pracy zawodowej (za www.opusdei.org/pl).