Laureaci Medalu św. Jerzego 2011

KAI |

publikacja 24.03.2011 10:45

O. Ludwik M. Wiśniewski OP i prof. Jerzy Jedlicki zostali tegorocznymi laureatami Medalu św. Jerzego. Uroczystość wręczenia medali odbędzie się 26 marca w Krakowie. W spotkaniu udział weźmie prezydent Bronisław Komorowski.

Medal św. Jerzego jest honorową nagrodą „Tygodnika Powszechnego”, przyznawaną od 1993 r. za „zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”.

Uroczystość wręczenia medali odbędzie się w sobotę w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Tego dnia swoje 66. urodziny świętował będzie „Tygodnik Powszechny". W ramach spotkania odbędzie się także benefis ks. Adama Bonieckiego. W uroczystości swój udział zapowiedział prezydent Bronisław Komorowski.

O. Ludwik M. Wiśniewski urodził się 25 października 1936 r. Był duszpasterzem akademickim w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie. Współtworzył Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współpracował z Komitetem Obrony Robotników i patronował Ruchowi Młodej Polski. Od 1980 r. był kapelanem Solidarności. W stanie wojennym organizował pomoc dla represjonowanych. Po transformacji wyjechał do Petersburga odtwarzać dominikańską parafię św. Katarzyny. W 2005 r. wrócił do Lublina, gdzie założył szkołę odpowiedzialności obywatelskiej dla młodzieży pod nazwą Akademia „Złota 9”. W 2006 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Jerzy Jedlicki urodził się 14 czerwca 1939 r. Jest historykiem idei, przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” i badaczem historii inteligencji polskiej, autor wielu książek, m. in. „Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym”, „Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują". Kierował Pracownią Dziejów Inteligencji Instytutu Historii PAN. W 1968 r. wystąpił z PZPR. Od 1980 r. w Solidarności. W 1981 r. został autorem raportu, w którym ostrzegał, że powołanie rządu gen. Wojciecha Jaruzelskiego może doprowadzić do wprowadzenia stanu wojennego. Po jego wprowadzeniu został internowany.

Projektantem medalu św. Jerzego jest krakowski rzeźbiarz Maciej Zychowicz. Na medalu wypisany jest fragment Psalmu 37. „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja, jak blask południa”.

W poprzednich latach laureatami Medalu św. Jerzego byli m.in. ks. Wacław Hryniewicz, Leszek Balcerowicz, Anna Dymna, Leszek Kołakowski, Barbara Skarga, abp Józef Życiński, Norman Davies, Václav Havel, Adam Michnik, bp Tadeusz Pieronek, Janina Ochojska i Jacek Kuroń.