Kard. Dziwisz o nowych biskupach

jd, diecezja.pl

dodane 16.07.2011 12:23

Jeden cieszy się powszechnym uznaniem jako człowiek wielkiej duchowości, drugi wykazał się  wielkimi zdolnościami duszpasterskimi – powiedział kard. Stanisław Dziwisz o swych nowych biskupach pomocniczych.

Kard. Dziwisz o nowych biskupach Marek Piekara/Agencja GN kard. Stanisław Dziwisz

- Ojciec Święty Benedykt XVI przychylił się do mojej prośby, aby po odejściu na stanowisko biskupa polowego Wojska Polskiego księdza biskupa Józefa Guzdka zamianował na jego miejsce nowego biskupa księdza prof. Grzegorza Rysia, który cieszy się powszechnym uznaniem jako człowiek wielkiej duchowości, wiedzy i kultury. Jest przewodniczącym zespołu rektorów Seminariów diecezjalnych i zakonnych i poszukiwanym rekolekcjonistą – powiedział kardynał.

- W Archidiecezji Krakowskiej, po przejściu na emeryturę księdza biskupa Albina Małysiaka, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, potrzebny jest biskup wywodzący się ze wspólnoty zakonnej. Taka nominacja przyczyniłaby się do owocniejszej współpracy kleru diecezjalnego i zakonnego, zwłaszcza że na terenie naszej Archidiecezji znajduje się wiele zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego (liczących ok. 900 osób). Klasztor Ojców Bernardynów w  Kalwarii Zebrzydowskiej zawsze brał i nadal bierze czynny udział w życiu diecezjalnym. Ojciec dr Damian Muskus jako kustosz Kalwaryjskiego Sanktuarium wykazał się  wielkimi zdolnościami duszpasterskimi, szczególnie  na polu troski o religijne wychowanie młodzieży. Można więc żywić nadzieję, że nominacja Ojca dra  Damiana zaowocuje umocnieniem i pogłębieniem współpracy kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a także wniesie nową i twórczą dynamikę w duszpasterstwo młodzieży.

Konsekracja nowo mianowanych biskupów przewidziana jest na dzień 28 września 2011 r., w uroczystość patrona Katedry Wawelskiej – Św. Wacława, Męczennika. Przez ten wybór  pragniemy zawierzyć ich posługę wstawiennictwu Bł. Jana Pawła II, który w tym czcigodnym miejscu i w tym dniu przyjął sakrę biskupią.

Wraz z całym Kościołem Krakowskim dziękuję nade wszystko Bogu za dar nowych pasterzy, a także wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za ich nominację.

Księży Biskupów nominatów polecam modlitwie wszystkich kapłanów i wiernych świeckich, aby mogli sprostać powierzonym im obowiązkom i spełnić pokładane w nich nasze nadzieje - zakończył kard. Dziwisz.