Wolni dzięki Eucharystii

KAI |

publikacja 11.09.2011 12:22

„Jedynie otwierając się na Boga, przyjmując Jego dar stajemy się prawdziwie wolni” - przypomniał Benedykt XVI ma zakończenie odbywającego się w Ankonie 25-go Włoskiego Kongresu Eucharystycznego.

Benedykt XVI ETTORE FERRARI/PAP/EPA Benedykt XVI

W ciągu minionego tygodnia poruszano na tym forum najistotniejsze kwestie w życiu tamtejszej wspólnoty katolickiej.

Ojciec Święty zdecydowanie odrzucił pogląd jakoby autentyczna wolność polegała na niezależności od Boga. Zaznaczył, że iluzja ta rodzi niepokój i lęk, a w konsekwencji prowadzi do zniewolenia okowami przeszłości. Wskazał także na niebezpieczeństwo organizowania życia publicznego jedynie w oparciu o siłę władzy czy też gospodarki.

- Historia pokazuje nam w dramatyczny sposób, że próby zapewnienia wszystkim rozwoju, dobrobytu materialnego i pokoju w oderwaniu od Boga i Jego objawienia przekształciły się w dawanie ludziom kamienia zamiast chleba - mówił Benedykt XVI.

Papież zaznaczył, że nade wszystko naszemu światu i w naszym życiu musimy przywrócić prymat Boga. Podkreślił, że punktem wyjściowym do przywrócenia i potwierdzenia prymatu Boga jest Eucharystia. Ojciec Święty zwrócił uwagę na przykład wielu świętych, którzy swoim życiem wskazali, jak z Eucharystii rodzi się podjęcie odpowiedzialności na wszystkich szczeblach życia wspólnotowego, pozytywny rozwój społeczny, w którego centrum stoi osoba, często człowiek ubogi, chory lub niepełnosprawny.

- Kto potrafi uklęknąć przed Eucharystią, kto przyjmuje Ciało Pana nie może nie zwracać uwagi, w dniu codziennym na sytuacje niegodne człowieka i potrafi osobiście pochylić się nad potrzebującym, potrafi przełamać swój chleb z głodnym, dzielić wodę ze spragnionym, przyodziać nagich, odwiedzać chorych i więźniów - dodał papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że duchowość eucharystyczna jest prawdziwym antidotum na indywidualizm, egoizm, prowadzi do odkrycia bezinteresowności, centralnego miejsca relacji, począwszy od rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia ran tych, które uległy rozbiciu.

***

Na następnej stronie publikujemy tekst dzisiejszych papieskich rozważań przed modlitwą Anioł Pański.

Drodzy bracia i siostry,

Przed zakończeniem tej uroczystej celebry eucharystycznej modlitwa Anioł Pański zaprasza nas do przejrzenia się w Najświętszej Maryi Pannie, aby rozważać bezmiar miłości, z której pochodzi sakrament Eucharystii. Dzięki „fiat” Maryi Panny Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Rozpamiętując tajemnicę Wcielenia, zwracamy się wszyscy – umysłem i sercem – ku sanktuarium Domku Bożego w Loreto, od którego dzieli nas zaledwie kilka kilometrów. Cała ziemia Marche jaśnieje duchową obecnością Maryi w Jej historycznym sanktuarium, które jeszcze bardziej upiększa i koi te wzgórza! Powierzam Jej w tej chwili miasto Ankonę, diecezję, Marche i całe Włochy, aby w narodzie włoskim zawsze była żywa wiara w misterium eucharystyczne, które w każdym mieście i w każdej wiosce, od Alp po Sycylię, uobecnia Chrystusa Zmartwychwstałego, źródło nadziei i pociechy w życiu codziennym, zwłaszcza w trudnych chwilach.

Dziś myślimy także o 11 września sprzed dziesięciu laty. Przypominając Panu Życia ofiary zamachów, dokonanych w tamtym dniu i ich rodziny, wzywam przywódców państw i ludzi dobrej woli do odrzucenia raz na zawsze przemocy jako sposobu rozwiązywania problemów, do przeciwstawienia się pokusom nienawiści oraz do działań w społeczeństwie, czerpiących natchnienie z zasad solidarności, sprawiedliwości i pokoju.

Na koniec za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny modlę się do Pana o wynagrodzenie tym wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu i organizacji tego Krajowego Kongresu Eucharystycznego i wyrażam im z całego serca najgorętsze podziękowanie!