W GN: Różaniec z Janem Pawłem II na CD

publikacja 05.10.2011 16:06

W najnowszym „Gościu” czytelnicy znajdą płytę z czterema częściami Różańca. Może ona pomóc modlić się w samotności, w samochodzie, na wycieczce. „Głos Jana Pawła II przypomni nam, że święci, choć są już u Boga, są nadal z nami”. Poza tym w "Gościu Niedzielnym":

W GN: Różaniec z Janem Pawłem II na CD

Krew Boga [Marcin Jakimowicz]

„Gość Niedzielny” podejmuje temat cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sokółce trzy lata temu w związku z przeniesieniem relikwiarza z zakrwawioną Hostią do kościoła. Fragment Hostii został poddany analizie przez dwóch niezależnych eks-pertów, którzy stwierdzili, że jest to ludzki mięsień sercowy w stanie agonalnym. Pro-boszcz parafii w Sokółce, ks. Stanisław Gniedziejko, wyjaśnia, że zdecydowano się na publiczne wystawienie Hostii na życzenie arcybiskupa, który uznał to zdarzenie za Bożą interwencję. Hostia jest konsekrowana, a plama krwi potwierdza prawdę, że jest to żywy Bóg.


Joanna Bątkiewicz-Brożek [Zakochani w miłosierdziu]

Sanktuarium w Łagiewnikach niczym okręt „płynie, by zanieść światu cenny materiał do odbudowy rejonów zniszczonych nienawiścią – miłosierdzie” – dziennikarka „Go-ścia Niedzielnego” relacjonuje Kongres Bożego Miłosierdzia, który odbył się ostatnich dniach w Krakowie. Do Łagiewnik przyjechały osoby z całego świata, które dzielą się swoim doświadczeniem Bożego Miłosierdzia. Obecny w Krakowie ojciec idei światowych kongresów miłosierdzia, kard. Christoph Shönborn, metropolita wiedeński, stwierdził: „Najważniejsze, by zapamiętać, że miłosierdzie to drugie imię miłości. Że bez miłosierdzia nasza wiara nie ma sensu”.

 

Oszlifowana [Agata Puścikowska]

Najnowszy Gość zamieszcza rozmowę z Moniką Kuszyńską byłą wokalistką Varius Manx o powrocie do śpiewania, dojrzewaniu do zwyczajnej miłości i poszukiwaniu Boga. Kuczyńska w maju 2006 r., podczas podróży na koncert, miała poważny wy-padek samochodowy. Do chwili obecnej porusza się na wózku. Pytana czy
wypadek miał wpływ na jeż życie odpowiada – „dramatyczne wydarzenia zazwyczaj sprawiają, że zaczynamy pytać o życie, śmierć i ustawiamy sobie czasem od nowa hierarchię ważności. Oczywiście wypadek mnie zmienił. Ale ważny jest również upływający czas: pozwala dojrzeć. Jestem już kobietą, a nie młodą dziewczyną. Wy-padek mnie oszlifował”. Wróciła na scenę, do śpiewania w 2010 roku - Śpiewam, bo to moja pasja. Robię to, co robiłam wcześniej. Ale ponieważ moje życie, ze względu na wypadek, zmieniło się – obecnie śpiewam również dla osób niepełno-sprawnych. Jeśli moja postawa komuś pomoże, pozwoli uwierzyć w siebie, to świetnie”.


Nie tylko KOR [Andrzej Grajewski]

Powstały 35 lat temu Komitet Obrony Robotników był pierwszą jawną organizacją opozycyjną w PRL. Andrzej Grajewski przypomina historię powstania KOR-u. „Za początek działalności KOR uważa się apel do społeczeństwa i władz PRL, który 23 września 1976 r. wystosowała grupa opozycjonistów, prezentujących bardzo róż-ne przekonania ideowe w sprawie pomocy represjonowanym robotnikom z Radomia i Ursusa”. Grajewski przypomina również, że spośród 14 sygnatariuszy tamtego ape-lu do dzisiaj żyją Antoni Macierewicz oraz Piotr Naimski. Apel zapoczątkował tworze-nie innych inicjatyw społecznych i politycznych, które przygotowały powstanie NSZZ „Solidarność”. Gość zwraca uwagę na zaangażowanie Kościoła który w tamtym cza-sie jednoznacznie wsparł ludzi, którzy wystąpili w obronie swego prawa do godnego życia. Kościół „był także miejscem azylu dla tych, których represjonowano, co przyczyniło się do tego, że władze nie posunęły się dalej w eskalacji represji wo-bec członków opozycji”.

 

Posłuchaj zapowiedzi audio