Komentarze 20
 • Gość
  25.11.2017 21:14
  Ludzie nie ośmieszajcie siebie i wiary. „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”
  (Mt 22, 21)
  • Gośc
   26.11.2017 11:09
   Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Lk 17, 20 - 21
  • MarekB
   26.11.2017 12:32
   Nikt się nie ośmiesza, sam Pan Jezus powiedział, że jest Królem.
   "Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu"."

   Przesłuchanie

   33 Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: "Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" 34 Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" 35 Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?" 36 Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". 37 Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu". 38 Rzekł do Niego Piłat: "Cóż to jest prawda?" To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: "Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. 39 Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?" 40 Oni zaś powtórnie zawołali: "Nie tego, lecz Barabasza!" A Barabasz był zbrodniarzem.
   http://www.nonpossumus.pl/ps/J/18.php
 • MarekB
  26.11.2017 12:43
  Dzisiejsza Ewangelia:

  EWANGELIA
  Mt 25, 31-46
  Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
  Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
  „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
  byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
  Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
  Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
  Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
  byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
  Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
  I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
  Oto słowo Pańskie.
  • MarekB
   26.11.2017 12:45
   ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ

   Ten, który jest Królem, jest też Pasterzem. Szuka swoich owiec, służy im i czeka, by miłość uczyniły treścią swojego życia. Pozwala im podejmować decyzje i doświadczać ich skutków. Te z nich, które wybrały dobro i świętość, zapytają Go: “Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić?”. Nie wiedzą o swej doskonałości, bo są skupione na potrzebach bliźniego. Prawdziwa świętość nie wie o sobie.
   Hieronim Kaczmarek OP, „Oremus” listopad 2008, s. 99
  • Gość
   26.11.2017 12:55
   i gdzie tu jest o "intronizacji" ?
 • MarekB
  26.11.2017 12:44
  Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

  Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
  Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

  Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
  – W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
  – W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
  – W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
  – W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
  – W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
  – W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
  – W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
  – W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

  Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
  – Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  – Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  – Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  – Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
  – Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

  Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
  Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

  – Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  – Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  – Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  – Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
  – Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

  Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
  Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
  W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
  Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
  Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
  W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
  Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

  * * *
  Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
  uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • Hubal
  26.11.2017 16:15
  Ja tutaj obserwuje umniejszanie Trójcy Świętej i Prawdzie Objawionej na korzyść Króla a nawet Królowej. Istnieje tylko jeden Bóg... a Jego imię to : " Ja Jestem, Który Jestem" i dalej Bóg mówi: JESTEM posłał mnie do was ... to jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia" (Wj 3, 13-15) . Reasumując - "Król Jezus" ? Czy raczej "Jezus jest Panem z Boga, przez Syna, w Duchu Świętym? . Trzymajmy się Prawdy Objawionej. Nie ma innych prawd jak tylko te, które zostały nam objawione. Nie ma króla i nie ma królowej. Jest J E S T E M.
 • Hubal
  26.11.2017 16:21
  J E S T E M JEST W N A S
 • Hubal
  26.11.2017 16:25
  J E S T E M
 • MarekB
  26.11.2017 16:36
  https://www.youtube.com/watch?v=mEd6heY2q7w

  https://www.youtube.com/watch?v=7zfpvL1MoUI
  • Gość
   26.11.2017 17:30
   Do kompletu brakuje jeszcze coś o iskrach z Polski.... zabobony + dewocja naprawdę wiele szkody robią w psychice ludzkiej.
  • Gość
   26.11.2017 18:35
   @MarekB straszne co wypisujesz człowieku. Ks. Władysław Kubik SJ, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Celakówny, wyjaśnia w sposób jednoznaczny, że w swoich pismach Celakówna odwoływała się co prawda do konieczności intronizacji Serca Jezusowego w życiu osobistym i społecznym, ale nigdy nie proponowała, aby dokonać intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Polecam także : http://kosciol.wiara.pl/doc/937480.Co-Jezus-powiedzial-Rozalii-Celakownie
 • Hubal
  26.11.2017 18:40
  Ja bym dorzucił jeszcze dla porządku tzw. msze o uzdrowienie umniejszające Eucharystii, z glosolalią i upadkami na plecy na czele, z nadmierna wiedzą o szatanie, omamianie ludzi, straszenie, że nie uczestnictwo w Kościele na Mszy Świętej jest ciężkim grzechem, że użycie prezerwatywy to tez ciężki grzech, że wszyscy rozwodnicy to grzesznicy, itp. , itd. . Generalnie nadmierna wiara w cuda, cudeńka, zjawiskowe, nadprzyrodzone, nęcące zjawiska. Duchowość ludzką daje się kształtować tylko trzeba to robić zgodnie z Prawdą Objawioną by nie zatracić Boga.
 • Gość
  27.11.2017 08:40
  Litania do Chrystusa Króla


  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
  Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje.
  Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
  Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
  Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
  Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
  Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
  Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
  Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
  Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,
  Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,

  Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami.
  Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,
  Chryste, Królu rozumu,
  Chryste, Królu woli,
  Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
  Chryste, Królu pokory przez urąganie szkarłatem odziany,
  Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,
  Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
  Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
  Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą,

  Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami.
  Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
  Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
  Chryste Królu, Przyjacielu dzieci,
  Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
  Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś naszą pracę,
  Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie: młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
  Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
  Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,

  Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami, panuj nad narodami.
  Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
  Chryste, Królu chwały wiecznej,
  Chryste Królu, Książę pokoju,
  Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania,
  Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
  Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
  Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

  Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.
  Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
  Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
  Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
  Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
  Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
  Chryste Królu, przez Twoja modlitwę na krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

  P. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
  W. A pokój trwać będzie bez końca.
  P. Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
  W. Amen.
  P. O Jezu, Twemu Sercu powierzamy wszystkie nasze sprawy i w Nim je składamy. Oddajemy się Tobie i zdajemy się na Ciebie, bo Ty nie zawiedziesz naszej ufności.
  P. Najświętsze Serce Jezusa
  W. Przyjdź Królestwo Twoje.

  AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

  O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. ,,Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy”. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi; zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. ,,Spraw aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu”. Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako źródło odkupienia i życia, ta Krew, której oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół swój, o Panie; użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw aby ze wszystkiej ziemi od końca jeden brzmiał głos: ,,Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen”.


  Więcej modlitw do Chrystusa Króla: https://nachwalechrystusakrola.weebly.com/modlitwy.html
 • Hubal
  27.11.2017 11:33
  Panu Bogu bardziej miła jest tzw. modlitwa w skrytości. Poza tym jako wzór Bóg dał nam modlitwę Ojcze Nasz, która ma być dla nas Chrześcijan kierunkowskazem i nieomylną drogą do zbawienia. Bóg chcę przez to powiedzieć, że modlitwą ma być nasze całe życie. W modlitwie Ojcze Nasz jest skoncentrowany wzór Życia. Chrześcijanin raczej winien być człowiekiem czynu a nie modlitwy powtarzalnej np. w postaci Litania. Panu Bogu miła jest modlitwa w formie dialogu, szczerej rozmowy, prośby, rozmowa z NIM jest dobra ale bardziej miłe są dobre czyny wobec bliźniego i tym samy wobec Boga. J E S T E M, który J E S T E M jest M I Ł O Ś C I Ą. Bóg jest Miłością, kto trwa w Miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Trwa w Nas. Czyniąc dobro i trwając w nauce objawionej przez Pana Jezusa - nieustannie modlisz się i robisz to z Miłości. Niech tak się stanie. Amen.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
  Pobieranie... Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  1 2 3 4 5 6 7
  6°C Wtorek
  noc
  5°C Wtorek
  rano
  9°C Wtorek
  dzień
  10°C Wtorek
  wieczór
  wiecej »