Wartości dla wszystkich

Opowiadamy się za Konstytucją opartą na wartościach i pragniemy, aby wartości te obowiązywały wszystkich Europejczyków - napisali intelektualiści i politycy europejscy uczestniczący w międzynarodowym kolokwium w Krakowie.

Reklama

Dwudniowe spotkanie zorganizował Centralny Komitet Katolików Niemieckich, francuskie Tygodnie Społeczne i Wydawnictwo "ZNAK". Członkowie różnych organizacji chrześcijańskich pochodzący zarówno z krajów Unii jak i kandydujących zaapelowali, aby preambuła do Konstytucji europejskiej uznała dziedzictwo religijne i kulturowe, jak również odniesienie do Boga. W tej ostatniej kwestii postulują zapis z polskiej ustawy zasadniczej. Krakowskie sympozjum odbywało się pod hasłem: "Chrześcijanie a konstytuowanie się Europy". Wśród ponad czterdziestu uczestników spotkania z 12 krajów znaleźli się m.in.: Michel Camdessus, były przewodniczący Międzynarodowego Funduszu Walutowego dziś stojący na czele francuskich Tygodni Społecznych, o. Gabriel Nissim OP, reprezentujący dominikańskie "Espaces", Josef Ardevol z Konwentu Chrześcijan Europy, Rolf Schumacher z Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, Robert Corrins z Europejskiego Forum Laikatu, Luca Jahier z włoskiej Akcji Katolickiej, Zbigniew Nosowski z "Więzi", Henryk Woźniakowski, Piotr Cywiński z KIK czy Marcin Przeciszewski z KAI. A oto pełen tekst deklaracji końcowej: Przezwyciężyć kryzys, osiągnąć integrację Unii Europejskiej 1. Poszerzenie Unii Europejskiej, które, po upadku Muru Berlińskiego przeżywamy jako historyczny akt pojednania i ponownego zjednoczenia narodów Europy, stanowi zadanie równie istotne i równie trudne jak to, którym było, pięćdziesiąt lat temu, zainicjowanie i rozpoczęcie procesu zjednoczenia. 2. Podwójny proces polegający na pogłębianiu wymiaru politycznego i na poszerzaniu geograficznym musi zostać doprowadzony do końcowego sukcesu. Marzenie ojców-założycieli, jakim była Unia pokoju i wolności w Europie, może dzisiaj stać się rzeczywistością. 3. Poszerzenie powinno przyczynić się do wzmocnienia więzi między narodami i państwami tak, aby Unia mogła realizować jeszcze ważniejsze zadania. Z tego właśnie względu opowiadamy się za Konstytucją demokratyczną, która wpisywać się będzie w perspektywę federalizmu. Wzmocnienie jedności politycznej Unii stanowi podstawowy warunek sukcesu poszerzenia geograficznego. Poszerzenie to powinno służyć ogólnym interesom Europy i odwoływać się do metod, które od samego początku realizacji projektu europejskiego przyczyniały się do jego powodzenia. 4. Jako chrześcijanie zaangażowani w życie publiczne i jako przyszli obywatele Unii Europejskiej odnowionej i rozszerzonej o państwa Europy Środkowej i Wschodniej, opowiadamy się za Konstytucją opartą na wartościach i pragniemy, aby wartości te obowiązywały wszystkich Europejczyków. Konstytucja ta powinna umożliwiać im wyrażenie zgody co do zasad moralnych i co do tożsamości ponadnarodowej wspólnoty, do której należą. 5. Pragniemy położyć silny nacisk na to, aby preambuła do Konstytucji uznała dziedzictwo religijne i kulturowe, które w znaczącym stopniu przyczyniło się do ukształtowania tożsamości będącej udziałem Europejczyków. 6. Zjednoczenie Europy jest projektem o wymiarze etycznym. Jest to kwestia przebaczenia i pojednania, pokoju i wolności, prawa i sprawiedliwości, solidarności najbogatszych z tymi, którzy są najbiedniejsi, a także solidarności najsilniejszych z najsłabszymi i to zarówno w obrębie Unii jak i wobec świata. Europejczycy winni być odpowiedzialni za poszanowanie i za propagowanie tych wartości wobec własnego sumienia, przed ludźmi, a dla tych spośród nich, którzy w Niego wierzą, przed Bogiem. Pragniemy, aby taki zapis znalazł się w Konstytucji. Ale taka propozycja nie może nikogo wykluczać i w żadnym przypadku nie może pozwalać na zawłaszczenie Imienia Boskiego dla celów politycznych. W tym kontekście, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej proponuje rozwiązanie, które mogłoby zostać wykorzystane. 7. Stwierdzamy, iż Konwent europejski dokłada wszelkich starań, aby w sposób aktywny doprowadzić do consensusu, który w znacznym stopniu wykraczałby poza status quo i bieżące interesy poszczególnych rządów; uwzględnia on główne żądania wysunięte przez Kościoły, w tym żądania organizacji zrzeszających katolików świeckich. W szczególności popieramy włączenie Europejskiej Karty Praw Podstawowych do Konstytucji: dzięki temu staje się ona zobowiązaniem prawnym. Konstytucja winna również stanowić, że jej podstawą jest poszanowanie godności ludzkiej, niepodzielnej i nienaruszalnej, oraz że jednym z jej głównych celów jest poszanowanie życia, promowanie małżeństwa jak również rodziny, uznawanej za podstawową komórkę społeczeństwa. 8. Wyrażamy nasze przywiązanie do niezależności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich działalności dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa jako całości. W podobnym duchu zdecydowanie domagamy się gwarancji instytucjonalnych w odniesieniu do praw Kościołów i wspólnot zakonnych na zasadach, jakie obowiązują w państwach członkowskich tak, aby nie mogły one zostać ograniczone lub zakwestionowane przez polityków lub w wyniku decyzji podejmowanych przez Unię.

* * *
«« | « | 1 | » | »»

Zobacz

Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2°C Czwartek
rano
6°C Czwartek
dzień
6°C Czwartek
wieczór
3°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama