Bp Czaja: Będzie w Polsce intronizacja Chrystusa

„Akt intronizacyjny w Krakowie-Łagiewnikach nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim” – zapewnia w rozmowie z KAI bp Andrzej Czaja – przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Zapowiadany akt intronizacyjny będzie odczytany w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 19 listopada 2016 roku, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Hanna Honisz: Jaka jest geneza idei intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski?

Bp Andrzej Czaja: W tle rozwoju idei intronizacji Jezusa Chrystusa, kryje się myśl Piusa XI przedłożona w encyklice „Quas primas” z 1925 roku. W ponownym uznaniu Jezusa Królem w życiu indywidualnym i społecznym, papież upatrywał środek zaradczy przeciw laicyzacji, która w ówczesnym świecie niszczyła życie duchowe chrześcijan. Pius XI pisał, że trzeba zadbać o to, aby Chrystus znowu królował. Wprowadził też uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w czasie której zachęcał do odmawiania aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nic jednak nie wspominał o akcie intronizacji.

Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego pojawiła się w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.

Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach danych Celakównie szybko się rozniosła, zwłaszcza w środowisku zaangażowanych wiernych Kościoła krakowskiego. Pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których celem było doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. 18 grudnia 2006 roku poseł Artur Górski zgłosił w parlamencie w Warszawie wniosek uchwały o nadanie Jezusowi Chrystusowi tytułu Króla Polski. Projekt uchwały wsparło 46 posłów.

Jednak wówczas inicjatywa ta nie została poparta przez Konferencję Episkopatu Polski. Dlaczego teraz biskupi wyraźnie angażują się w tę sprawę?

Już wówczas, 10 lat temu, sprawa nie była biskupom obojętna. Konferencja Episkopatu Polski powołała Zespół ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Trudno było jednak sprawę rozeznać, zdiagnozować i zająć jednoznaczne stanowisko. Trudno też było o dialog, zwłaszcza tam, gdzie pojawiały się postawy fanatyczne i zwyciężały negatywne emocje. Są jeszcze i dziś takie nieprzejednane środowiska, podważające stanowisko biskupów i z tymi wiernymi dialog jest praktycznie niemożliwy. Jednak od początku było wielu ludzi dobrej woli, autentycznie zaangażowanych w dzieło intronizacji Jezusa, ludzi zawierzających realizację swoich dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpliwą modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. Im należą się szczególne słowa wdzięczności i uznania.

W 2012 roku Komisja Nauki Wiary KEP podjęła wysiłek bliższego poznania poszczególnych ruchów intronizacyjnych i analizy treści, które głoszą. Ustalono, że mamy do czynienia z bardzo złożonym, niejednorodnym zjawiskiem społeczno-religijnym. Jedni budują swoje oczekiwania bardziej na nauczaniu Magisterium Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem encykliki „Quas primas”, inni odnoszą się przede wszystkim do objawień prywatnych Rozalii Celakówny. Trzeba zaznaczyć, że są dwie odmienne interpretacje treści tych objawień i w związku z tym jedni dążą do intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drudzy do intronizacji Osoby Jezusa Chrystusa. Stwierdzono jednak, że zjawisko ruchów intronizacyjnych w Polsce niesie za sobą wiele dobrego zaangażowania wiernych, którzy chcą duchowego zdrowia narodu i dlatego potrzeba ich objąć duszpasterską troską.

Jak na to stanowisko Komisji zareagowała Konferencja Episkopatu Polski?

W 2013 roku biskupi dokonali reorganizacji dotychczasowego zespołu i powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych, do którego oddelegowali aż 7 biskupów (dzisiaj jest ich 10) do dialogu i prac z przedstawicielami ruchów intronizacyjnych, gotowych do współpracy. Najpierw jednak Konferencja Episkopatu Polski nakazała odczytać w kościołach dwa listy pasterskie: „Objawienie Boże a objawienia prywatne” i „O królowaniu Jezusa Chrystusa”, aby przypomnieć nauczanie Magisterium Kościoła na temat objawień prywatnych oraz królewskiej godności i misji Chrystusa. Dla całej społeczności Kościoła w Polsce miało to walor edukacyjny i formacyjny, a dla członków ruchów intronizacyjnych było wskazaniem podstaw dialogu.

Ten drugi list, odczytany w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wywołał jednak w środowiskach intronizacyjnych sprzeciw.

Tak rzeczywiście było. Na adres przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i na mój adres, jako przewodniczącego Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, skierowano pisma wyrażające dezaprobatę i oburzenie. Ale przyszły też listy z sugestiami i dopowiedzeniami, które okazały się bardzo cenne. Te uwagi pobudziły członków zespołu do dalszej refleksji i doprecyzowania stanowiska, otworzyły nas i zaowocowały konstruktywnymi wnioskami.

Do jakich wniosków doszli biskupi?

Trzeba było przyznać rację oponentom, że we wnioskach duszpasterskich listu pasterskiego „O królowaniu Jezusa Chrystusa” zabrakło wyraźnego odniesienia do aspektu społecznego. Postanowiliśmy, że należy temu zagadnieniu poświęcić osobny list, który ma powstać w tym roku.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Przeczytaj komentarze | 90 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

0 Renata 24.05.2016 20:04
Pan Jezus do Rozalii Celakówny: "Jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Ma być on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego Aktu".

"Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację (…) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. (…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona".

Bp. Czaja - jednak trzeba uznać Chrystusa za Króla Polski, świata i poszczególnych państw.
0 Bogusław 14.05.2016 12:07
Zanim zaczniecie się wypowiadać ,przeczytajcie co napisała Sł.Boża Rozalia Celakówna.Mądrość jest darem Ducha Świętego,korzystajcie z Jego Darów.Intronizacja ma być ratunkiem dla Polski i innych krajów . Nie lekceważmy znaków danych od Boga.
1 JAWA25 17.04.2016 21:49
Wśród intronizatorów różne są szkoły, lecz więcej ich łączy niż dzieli.
- zawieszony za promowanie Rozalii ksiądz Tadeusz Kiersztyn (obecnie zmarły. lecz teksty jego nadal są obecne m.in na Frondzie) odkrył m.in że kult "Baphometa" (przypisanego Templariuszom przez króla Francji by można było ich wymordować a skarby skonfiskować) był realny. Ów "Baphomet" miał być tożsamy z "Lucyferem". Ksiądz zapewne nie wie, że Lucyfer to łacińska nazwa nazwa Gwiazdy Zarannej, symbolicznego imienia Chrystusa (Apokalipsa 2,28 i 22,16) utożsamienie jej z aniołem upadłym nie znajduje uzasadnienia w Biblii, w IV wieku istniał biskup Lucyfer z Cagliari, widać wówczas imię to nie kojarzyło się źle.
1 Poprawka do Konstytucji USA wg Kiersztyna zabrania "uznawania religii katolickiej za oficjalną, to znaczy spójną z państwem". W którym miejscu owa Konstytucja mówi coś takiego? Ano w żadnym. 1 Poprawka zabrania uznawania za urzędową jakąkolwiek religię.
- ksiądz Piotr Natanek, również zawieszony. Ogłosił, że w Watykanie http://www.fakt.pl/Zgwalcili-dziecko-na-mszy-Znany-ksiadz-odlecial-Ks-Piotr-Natanek-intronizacja-Lucyfera,artykuly,153628,1.html
intronizował też Boga Ojca "Ciekawe z jakich to znów "wizji" czy "objawień" taka figura się pojawiła i kto to finansuje?"
http://www.traditia.fora.pl/wypaczanie-przeslania-pana-jezusa-do-rozalii-celakowny,57/marsz-dla-jezusa-krola-polski-list-do-biskupow-z-chicago,4075.html
- ksiądz Czesław Bartnik, w latach 80tych należał do PRONu http://www.ojciec-dyrektor.de/ludzie.htm ostatnio ogłosił, że tacy tyrani Stalin, Mao czy Pol Pot byli
"demokratycznie wybrani" („Nasz Dziennik” nr 227/4766 z 28-29 września 2013 s.11) jak, kiedy, gdzie?
- zmarły dwa tygodnie temu Artur Górski http://www.mojeopinie.pl/artur_gorski_margines_nie_mainstream,3,1226353848 inicjator projektu uchwały Sejmu o "intronizacji", chciał usunąć pomnik księcia Józefa by było miejsce dla pomnika Lecha Kaczyńskiego.
Za co ów pomnik?
- Jacek Bartyzel, znany ze wznoszenia toastów za SSmanów http://www.prawica.net/arch/opinie/21919
Komentarz do tego ostatniego zbyteczny.
1 JAWA25 17.04.2016 19:57
"Czyli naród dojrzał i zasłużył tymi przemianami-wyborami; na Intronizację Chrystusa na Króla Polski."
W wyborach do Sejmu PiS miał poparcie 37,58% głosów przy frekwencji około 50,37%. Andrzej Duda uzyskał 51,55% głosów przy frekwencji 55,34%, po przemnożeniu daje to 28,53 %. Reszta nie należy do Narodu?
Po za tym gdzie związek z tematem "intronizacji"?
O ile wiem jedynym startującym na prezydenta z hasłem "intronizacji" był (znany z nienawiści do Komisji Edukacji Narodowej, Sejmu Wielkiego etc) G. Braun, zdobył 0,83% głosów. Braun, weteran Pomarańczowej Alternatywy, apologeta nieżyjącego już historyka z PZPR Pawła Wieczorkiewicza (który pochwalał Hitlera i Dzierżyńskiego) itp. itd, odkrył ostatnio, że "Naród polski nie stanowi w Polsce większości" (link pominę), że "trzeba, żeby Polacy na szerszą skalę uświadomili sobie oszustwo demokracji", że "Państwo Polskie nie istnieje" (jakby cytat z układu trzech zaborców 26 stycznia 1797 w Petersburgu albo z mowy Mołotowa 17 września 1939), że zamiast Polski jest "kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym". Nic ująć. Pozostaje zagadką czemu Braun kandydował na prezydenta nieistniejącego wg jego słów kraju?
Głosu oddanego na Dudę już zaczynam żałować. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/507770,prezydent-andrzej-duda-zapalil-chanukowa-swiece-w-palacu-prezydenckim.html,komentarze-najnowsze,1 Konstytucja nakazuje, by władze były bezstronne w sprawach religijnych (art. 25), Prezydent musi „dochować wierności postanowieniom Konstytucji” (art. 130). Pałac Prezydencki jest gmachem urzędowym, nie świątynią ani prywatną willą. Czy Duda Ramadan też będzie obchodził?

wszystkie komentarze >

Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
25°C Poniedziałek
dzień
24°C Poniedziałek
wieczór
22°C Wtorek
noc
17°C Wtorek
rano
wiecej »

Reklama