Najmłodszy na całym świecie

Papież Jan Paweł II mianował 38-letniego ks. Wojciecha Polaka, rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Z chwilą otrzymania sakry biskupiej będzie on najmłodszym członkiem Konferencji Episkopatu Polski i najmłodszym biskupem na świecie. W pracach naukowych ks. Polak koncentruje się na teologii i etyce sakramentu pojednania i pokuty. Jako stolicę tytularną otrzymał Monte di Numidia - istniejącą w pierwszych wiekach chrześcijaństwa diecezję w północno-wschodniej części dzisiejszej Algierii. Pytany, jakie cechy są dzisiaj najbardziej potrzebne biskupowi w Polsce, ks. Polak wyraził przekonanie, że "jest to posługa wymagająca osobistej świętości biskupa", pokory wobec stojących przed nim zadań, a "przede wszystkim - ludzkich odniesień" do tych, którym posługuje. Jako hasło swej posługi ks. Polak przyjął słowa: "Dominum Iesum" (Jezus jest Panem), zaczerpnięte z Listu do Rzymian (10,9): "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie". Tłumacząc ten wybór biskup nominat wskazał, że priorytetem posługi biskupiej jest wyznawanie Chrystusa, świadectwo o Nim, "pokazywanie, że w Jezusie Chrystusie jest życie". Bardzo lubi czytać, szczególnie książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, na którego temat prowadzi nawet prace magisterskie. Zawsze lubił też czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu, zwłaszcza chodzić po górach. Pytany, jak się czuje jako najmłodszy biskup w Polsce, przytoczył słowa abp. Henryka Muszyńskiego, że "ten akurat feler będzie z każdym dniem odczuwał coraz mniej". Ks. Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył uzyskaniem w 1988 r. stopnia magistra w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa Glempa. W latach 1989-1991 był wikariuszem w parafii farnej w Bydgoszczy i sekretarzem rezydującego tam gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego Jana Nowaka, wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszczy. Studiował teologię moralną w Akademii Alfonsjańskiej, czyli Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Odbył tam studia licencjackie a następnie obronił pracę doktorską na temat eklezjalnego wymiar grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła. Po powrocie do Polski ks. Polak rozpoczął w 1995 r. wykłady z teologii moralnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, jednocześnie pełniąc tam funkcję prefekta, a od 1 sierpnia 1999 r. rektora. Wykładał też w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie, Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ducha Świętego. Od 1998 r. jest adiunktem w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rok później został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Teologicznego ds. organizacji studiów w sekcji zamiejscowej w Gnieźnie. Na seminarium ks. prof. Jerzego Troski ks. Polak kierował redakcją ponad 30 prac magisterskich z zakresu teologii moralnej, w większości z zagadnień bioetycznych, z teologii moralnej fundamentalnej i teologii sakramentu pojednania. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują m.in. na teologii i etyce sakramentu pojednania i pokuty. Wydał m.in. książki: "Powołani w Chrystusie. Zarys teologii moralnej fundamentalnej" (Gniezno 1996) i "Życie w Chrystusie. Teologalny wymiar życia moralnego" (Gniezno 1997). Jest także autorem ponad 25 artykułów naukowych i popularno-naukowych, publikowanych m.in. w "Ateneum Kapłańskim". Jest prepozytem Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, rektorem kościoła kolegiackiego seminaryjnego pw. św. Jerzego, członkiem Kolegium Konsultorów i zastępcą redaktora "Studia Gensnensia". Z urzędu, jako rektor seminarium, wchodzi w skład Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej, której jest sekretarzem. Termin sakry biskupiej ks. Polaka nie został jeszcze ostatecznie ustalony.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
14°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
11°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
wiecej »