407 szkół

W Polsce działa 407 szkół katolickich. Są wśród nich szkoły podstawowe, gimnazja i licea a nawet szkoły przygotowujące do wykonywania zawodu np. mechanika, stolarza czy też informatyka.

Najwięcej jest gimnazjów - 140 i tyleż samo liceów - 140. Działa też 95 szkół podstawowych i 32 szkoły innego typu: zawodowe, technika oraz policealne. Prowadzenie szkół nie jest już wyłącznie domeną zakonników, chociaż nadal prawie połowa szkół to dzieła wspólnot zakonnych. Jednak coraz częściej zdarza się, że organem prowadzącym szkołę jest stowarzyszenie katolików świeckich. Takich szkół jest już w Polsce 139. Najwięcej - bo aż 36 szkół różnego typu prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Celem tego stowarzyszenia jest poprawa sytuacji oświatowej w Polsce - przede wszystkim na prowincji - w oparciu o tradycje szkolnictwa katolickiego. Stowarzyszenie to coraz częściej przejmuje małe gminne szkoły, którym groziła likwidacja. Aktywne na tym polu jest również Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które prowadzi w sumie 24 szkoły w całej Polsce. Natomiast 104 szkoły prowadzone są przez zakony męskie - wśród których prym wiodą salezjanie z 61 szkołami różnego typu - także zawodowego. Żeńskie zgromadzenia zakonne prowadzą 70 szkół. Szkoły powstają także przy dynamicznych parafiach - w większości miejskich. Obecnie 42 placówki szkolne są prowadzone przez parafie. Nie brak też szkół, które powstały i działają dzięki staraniom poszczególnych diecezji. Najwięcej szkół katolickich działa na terenie archidiecezji krakowskiej - 40, archidiecezji warszawskiej - 38 i archidiecezji częstochowskiej - 22. W tych archidiecezjach jest też najwięcej katolickich podstawówek. Natomiast na pierwszym miejscu pod względem ilości katolickich gimnazjów jest archidiecezja warszawska z 14 placówkami tego typu, następnie - krakowska z 11, oraz archidiecezja katowicka i diecezja warszawsko-praska, gdzie w każdej działa po 7 gimnazjów. W przypadku katolickich liceów - najwięcej ich jest w archidiecezji krakowskiej - bo aż 13, 12 działa w archidiecezji warszawskiej ale na trzecią pozycję wysunęła się diecezja włocławska z 9 liceami, w większości prowadzonymi przez zakony męskie: salezjanów i orionistów. Liczne w II Rzeczpospolitej szkoły katolickie zaczęły się odradzać po zakończeniu II wojny światowej, jednak w 1949 roku władze komunistyczne je w większości zlikwidowały. Czasy PRL przetrwało jedynie 9 szkół katolickich: m.in. żeńskie licea prezentek, niepokalanek, nazaretanek, urszulanek i zmartwychwstanek oraz liceum księży pijarów i zasadnicza szkoła zawodowa salezjanów. Nowe szkoły zaczęły powstawać dopiero po roku 1991 roku, gdy umożliwiły to zmiany w polskim prawie. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku dała podstawy prawne do rozwoju katolickiego szkolnictwa. Od tego czasu liczba szkół stale rośnie. Cieszą się nie tylko popularnością, ale i zaufaniem rodziców, gdyż oferują swoim wychowankom ciekawy program edukacyjny oraz kładą większy nacisk na ich wychowanie. We wszystkich szkołach katolickich uczniowie modlą się wraz z nauczycielami, wyjeżdżają na rekolekcje, uczestniczą w Mszach św. Rodzice zdecydowanie życzą sobie wychowania religijnego, nawet gdy sami są niewierzący, gdyż sądzą, że gwarantuje ono sukces wychowawczy. Program nauczania realizowany w placówkach katolickich wyróżnia się na tle szkół publicznych. Dużym atutem są rozszerzone programy językowe oraz atrakcyjne profile. Uczniowie uczestniczą w fakultetach, poszerzając materiał w dziedzinach, w których w przyszłości zamierzają się kształcić. W szkołach katolickich jest wiele dodatkowych zajęć - basen, kursy tańca towarzyskiego, karate, gimnastyka korekcyjna. W Polsce w placówkach katolickich kształci się ok. 50 tys. dzieci i młodzieży czyli dwa procent ogólnej liczby uczniów. Po maturze studiuje dalej 75 proc absolwentów liceów katolickich. Niektóre z nich wymieniane są w rankingach najlepszych szkół w Polsce. Prym wiedzie krakowskie liceum ojców pijarów, które spośród szkół katolickich ma najwięcej finalistów i laureatów olimpiad w stosunku do ogólnej liczby swoich uczniów. Do czołówki w tej dziedzinie należą także: Prywatne LO sióstr niepokalanek z Szymanowa oraz LO sióstr prezentek z Rzeszowa, a także Archidiecezjalne Męskie Liceum Ogólnokształcące z Warszawy. Coraz lepsze notowania uzyskuje też Prywatne Żeńskie LO Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Od 1994 roku wszystkie szkoły katolickie zrzeszone są w powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski Radzie Szkół Katolickich. Rada jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza wszystkie szkoły katolickie w Polsce prowadzone przez zakony i katolickie stowarzyszenia oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne. Rada Szkół Katolickich posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Na jej czele stoi przewodniczący, każdorazowo zatwierdzany przez Konferencję Episkopatu Polski. Obecnie jest nim ks. Andrzej Dymer, dyrektor Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Kolbego w Szczecinie. Rada posiada też biskupa asystenta ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski. Aktualnie funkcję tę pełni biskup kaliski Stanisław Napierała. Najważniejsze zadania Rady to koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wychowania, nauczania, doskonalenia programów nauczania dla potrzeb szkolnictwa katolickiego oraz wspomaganie szkół katolickich w zachowaniu ich tożsamości. Rada służy także doradztwem prawnym oraz podejmuje szereg działań zmierzających do gwarantowania obecności szkoły katolickiej w życiu społecznym. Systematycznie zajmuje się formacją nauczycieli i wychowawców, dla których organizuje kursy doskonalące ich kwalifikacje zawodowe oraz konferencje i zebrania plenarne. Najbardziej znane inicjatywy to Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich i Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Od 1998 roku Rada Szkół Katolickich jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Edukacji Katolickiej (CEEC) z siedziba w Brukseli. Przedstawiciele RSK biorą systematycznie udział w Światowych Kongresach Szkolnictwa Katolickiego. Nawiązane zostały bliższe stosunki z zarządami krajowymi szkolnictwa katolickiego kilku państw europejskich, między innymi: Niemiec, Słowacji, Litwy.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
25°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
29°C Niedziela
dzień
30°C Niedziela
wieczór
wiecej »