Karmelici przed integracją

Rada Ogólnopolska Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS) i obie rady prowincjalne prowincji krakowskiej i warszawskiej Świeckiego Karmelu zebrane na obradach plenarnych w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Krakowie podjęły uchwały i decyzje w sprawach organizacyjnych i duchowych.

Postanowienia dotyczą m. in. tłumaczenia nowego tekstu Konstytucji Świeckiego Karmelu, statutów prowincjalnych, wspólnych publikacji, konkursów i przygotowań do uroczystości 400-lecia przybycia Karmelu Terezjańskiego do Polski, jak i oczekiwanej peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 2005 r. W spotkaniu uczestniczyli prowincjałowie Karmelu o. Marian Stankiewicz OCD, prowincjał prowincji warszawskiej, który przewodniczył celebrowanej Eucharystii, i o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, prowincjał prowincji krakowskiej, oraz ich delegaci prowincjalni. W związku z bliżającym się wejściem Polski do struktur jednoczącej się Europy wystosowany został okolicznościowy list do wszystkich wspólnot tego karmelitańskiego ruchu w Europie. Oto treść tego listu: Świecki Karmel w Polsce, świadomy swej tożsamości narodowej, chrześcijańskiej i karmelitańskiej, kieruje poniższe przesłanie do wszystkich świeckich karmelitanek i karmelitów w Europie z okazji przystąpienia Polski z dniem 1.05.2004 roku do struktur europejskich. Jako naród jesteśmy Europejczykami od zarania historycznych dziejów Państwa Polskiego, chrześcijanami od czasu przyjęcia Chrztu św. przez księcia Mieszka I w X wieku. W ciągu wieków wzrastała świadomość przynależności Polaków do Chrystusa, aż do obrony chrześcijańskiej Europy przez króla Jana III Sobieskiego przed zalewem Islamu podczas odsieczy wiedeńskiej w XVII w. oraz przed komunizmem podczas bitwy o Warszawę w 1920 r. Naród polski wydał wielu świętych, także w czasach współczesnych, a obecnie dał Kościołowi Namiestnika Chrystusowego Jana Pawła II. Ze względu na to, że ostatnio sekularyzacja zaczyna dotykać również naszych rodaków, podobnie jak i inne narody Zachodu i Wschodu Europy, włączając się w wielką europejską wspólnotę Ojczyzn, chcemy wezwać Was wszystkich Siostry i Bracia do jedynej prawdziwej jedności, którą odnajdujemy w Chrystusie i Jego Kościele. Pragniemy żywo odpowiedzieć na naukę Ojca Świętego Jana Pawła II, szczególnie zawartą w adhortacji „Ecclesia in Europa” i prosić, abyśmy wspólnie poszukując najgłębszych korzeni Europy, pogłębiali wzajemną jedność w Chrystusie według Jego testamentu zawartego w Modlitwie Arcykapłańskiej ( J17, 1-26) i dawali świadectwo nadziei chrześcijańskiej oddając cześć Bogu w Duchu i prawdzie i świadczyli o braterskiej miłości w naszych wspólnotach karmelitańskich (Mt25,31-46; J13,20 i 15,1-17). Jako wspólnoty modlące się, kontemplując Oblicze Jezusa, pragniemy dawać świadectwo wiary tym, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Za wzorem św. MN Teresy od Jezusa możemy uczyć innych miłości Kościoła, a czerpiąc z duchowości św. Teresy Benedykty od Krzyża i św. Rafała Kalinowskiego prowadzić dialog ekumeniczny. Ducha misyjnego z radością wyprosi nam wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Stawiajmy sobie za wzór członków Świeckiego Karmelu – bł. Józefę Naval Girbes, czy Kunegundę Siwiec lub małżonków z laikatu karmelitańskiego Amendolaggine Ulisse i Cossdente Lelia, których procesy beatyfikacyjne wkrótce będą rozpoczęte. Idąc dalej za Ojcem Świętym Janem Pawłem II formułujmy dojrzałą wiarę i nawiązujmy współpracę między naszymi wspólnotami. Włączajmy się w ewangelizację kultury i chrześcijańskich treści w środkach społecznego przekazu. Wiele może uczynić wspólnota modląca się, takimi są i powinny być wspólnoty karmelitańskie, a także wspólnoty uczące modlitwy. Musimy włączyć się w służbę Ewangelii życia, umacnianie solidarności i pokoju w świecie. Wezwani jesteśmy do odnowionej nadziei, stąd nasz entuzjazm niech budzi ufność i potrzebę wymiaru religijnego wśród współczesnych. Niech nasze wspólnoty trwają na modlitwie, zawierzając sprawę Europy Ojczyzn miłosierdziu Bożemu i opiece Matki Bożej Królowej Karmelu. Otoczmy nasz kontynent modlitwą, włączmy wszystkich jego mieszkańców w bliski kontakt z Trójcą Przenajświętszą, zanurzmy ich w Obecność Bożą z największą ufnością, miłością i oddaniem.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
26°C Poniedziałek
dzień
27°C Poniedziałek
wieczór
23°C Wtorek
noc
19°C Wtorek
rano
wiecej »