Fałszywe dokumenty w sprawie abp. Wielgusa

W oskarżeniach o współpracę ze specsłużbami PRL, wysuwanych pod adresem ks. abp. Stanisława Wielgusa, powoływano się m.in. na znajdujący się w Karcie Kieszeniowej (Jacket) nr J-7207 dokument z dnia 28 września 1973 r., oznaczony jako "Umowa o współpracy". Tymczasem wszystko wskazuje na to, że dokument ten został sfałszowany - twierdzi Nasz Dziennik.

Pierwszym dowodem na to, że dokument ten został sfałszowany, jest fałszerstwo pod względem poprawności oznaczenia klauzulą tajności "Sciśle tajne" (błąd literowy, powinno być "Ściśle"). Otóż w 1973 r. takie oznaczenie klauzuli nie istniało. W owym czasie bowiem obowiązywały klauzule: "Tajne specjalnego znaczenia", "Tajne" i "Poufne". Nikt w SB w tym czasie nie używał gryfu "Ściśle tajne". Nikt prowadzący ewidencję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie przyjąłby tak oznaczonego dokumentu i wszystko wskazuje na to, że dokumentu tego nigdy w obiegu prawnym MSW nie było. Jaki z tego wniosek? - zastanawia się Nasz Dziennik i odpowiada: - Taki, że ktoś "stworzył" ten dokument po 1999 r. lub musiał tę klauzulę nadać po 1999 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych (DzU z 2005 r. nr 196, poz. 1631 ze zm.). Dopiero bowiem od tego czasu weszła w życie klauzula "Ściśle tajne". Zmiana klauzuli nie wchodzi jednak w grę, zważywszy na fakt, że dokument nie posiada żadnych śladów takiej zmiany określonych konkretnymi przepisami. Jeżeli dokonano by tego po wejściu w życie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., to klauzulę dokumentu zmieniono by zgodnie z prawem na mocy zapisu art. 86 wymienionej ustawy. Jej tekst (po nowelizacji w 2005 r. nie uległ zmianie) stwierdza: 1. Dokumenty wytworzone w okresie od dnia 10 maja 1990 r. do dnia wejścia w życie ustawy, zawierające wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową i oznaczone stosownie do przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy klauzulami: "Tajne specjalnego znaczenia", "Tajne" lub "Poufne", stają się w rozumieniu tej ustawy dokumentami oznaczonymi odpowiednio klauzulami: "ściśle tajne", "tajne" lub "poufne". 2. Osoby, o których mowa w art. 21 ust. 1, lub ich następcy prawni w odniesieniu do dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. - dokonają w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ich przeglądu w celu dostosowania ich dotychczasowych klauzul do klauzul wynikających z ustawy. Do tego czasu dokumenty te uważa się za oznaczone odpowiednio do postanowień ust. 1, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Przepis art. 25 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 3. Po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokumenty, o których mowa w ust. 2, w stosunku do których nie dokonano przeglądu, stają się jawne, z wyjątkiem dokumentów odpowiadających kryteriom określonym w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2, które stają się dokumentami oznaczonymi klauzulą "ściśle tajne", podlegającymi ochronie na podstawie powołanego przepisu. 4. Przepisy ust. 2 i 3 nie naruszają przepisów innych ustaw. Jeżeli zatem klauzulę tajność "Umowy o współpracy" faktycznie zmieniono by po 1999 r. na mocy zapisu art. 86 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., dokument ten posiadałby konkretne ślady dokonanych zmian. Tymczasem żadnych takich śladów on nie posiada.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
13°C Sobota
rano
15°C Sobota
dzień
15°C Sobota
wieczór
13°C Niedziela
noc
wiecej »