Wybory w dzień wyborów

W archidiecezji lubelskiej - w dniu wyborów parlamentarnych - odbyły się także wybory do rad duszpasterskich. Uczestniczyli w nich wierni wszystkich parafii i kościołów rektoralnych archidiecezji.

To będzie już trzecia, pięcioletnia kadencja rad duszpasterskich w tej diecezji. - Dotychczasowe funkcjonowanie rad zależy w dużym stopniu od zapału miejscowego środowiska - powiedział abp Józef Życiński. - Są parafie, gdzie te rady na pewno nie są organem dekoracyjnym, a wiele inicjatyw związanych z prowadzeniem świetlic, z działalnością charytatywną, pomocą najuboższym, organizacją nabożeństw wynika z inicjatywy członków, którzy uczestniczą w radach - podkreślił. Ks. Adam Bab, rektor kościoła p.w. Ducha św. w Kraśniku, powiedział, że w jego parafii na poziomie kandydatów zaangażowanie było średnie: - Trzeba było przypominać, dopominać się, to były przeważnie osoby już sprawdzone, jakoś związane z Kościołem lub tacy, których się tak postrzega, poprzez spotkania czy rozmowy - opisuje. Natomiast frekwencja wypadła dobrze - zagłosowali niemal wszyscy, którzy byli obecni na mszach. Kościół rektoralny ks. Baba obejmuje zasięgiem około 500 osób, do rady wybierał siedem spośród nich. Poza tym w radzie są jeszcze członkowie z urzędu i z mianowania. Kodeks Prawa Kanonicznego decyzję co do powołania Rad Duszpasterskich pozostawia biskupom diecezjalnym. Kanon 536 stwierdza, że "jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego (....) byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić Radę Duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w działalności duszpasterskiej. Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego". Zgodnie ze statutem przyjętym w archidiecezji lubelskiej, Rada Duszpasterska stanowi "ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych". Podstawowym celem jej działania jest "współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty". Z urzędu do rady wchodzą: proboszcz, przedstawiciel księży wikariuszy, przedstawiciel zgromadzenia zakonnego, o ile jest w parafii, przedstawiciel świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej (np. katecheta) oraz przedstawiciele wspólnot ruchów i stowarzyszeń katolickich istniejących w parafii. Natomiast z wyboru pochodzi 8 do 12 pozostałych członków rady. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym. Proces zgłaszania kandydatów na członków Rady rozpoczyna się miesiąc przed wyborami. Każde ze stowarzyszeń i ruchów działających w parafii powinno zgłosić przynajmniej jednego kandydata. Lista kandydatów zostaje zamknięta dwa tygodnie przed wyborami oraz podana do publicznej wiadomości tydzień przed wyborami. Wyniki wczorajszych wyborów będą podane w ciągu najbliższego tygodnia. Rada duszpasterska ma obowiązek spotkać się minimum trzy razy do roku. W świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, który obradował w latach 90. Rada Duszpasterska winna istnieć w każdej parafii. W synodalnym dokumencie pt: "Powołanie i posłannictwo świeckich" czytamy, że "Niepokojącym zjawiskiem jest brak odpowiednio szerokiej współpracy kapłanów ze świeckimi w planowaniu przedsięwzięć duszpasterskich i materialnych w parafii. Świeccy często nie zdają sobie sprawy z możliwości takiej współpracy pod przewodnictwem proboszcza."

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29°C Sobota
noc
17°C Sobota
rano
20°C Sobota
dzień
22°C Sobota
wieczór
wiecej »