Nominacje do "TOTUSA"

Na konferencji prasowej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ogłoszono nominacje do tegorocznej nagrody TOTUS

W kategorii Promocja Człowieka, Praca Charytatywna oraz Edukacyjno-Wychowawcza nominowano:

 • Stowarzyszenie „Być razem” z Cieszyna
 • Siostrę Annę Bałchan ze Zgromadzenia ss. Maryi Niepokalanej
 • Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu W kategorii Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nominowano:
 • Piotra Cywińskiego
 • Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"
 • prof. Andrzeja Szczeklika W kategorii Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II nominacje otrzymali:
 • Sekcja Polska Radia Watykańskiego
 • Piotr Dardziński
 • Wspólnota "Czwartków Papieskich" a w kategorii TOTUS medialny kapituła nominowała:
 • Zespół realizujący serial telewizyjny "Plebania"
 • Redakcję Programów Katolickich TVP
 • Tygodnik "Przewodnik Katolicki" oraz
 • Radio "Józef" Nazwiska laureatów zostaną podane 11 października w trakcie gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Uzasadnienia nominacji zamieszczamy na następnych stronach. 1. Stowarzyszenie „Być razem” z Cieszyna Stowarzyszenie uruchomiło szereg miejsc oferujących pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych i samotnym matkom. Do najważniejszych inicjatyw należą: Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, Hostel dla kobiet i dzieci „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum Wolontariatu, Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”. W okresie 12 lat działalności z pomocy tych instytucji skorzystało łącznie około 30 tysięcy osób. Stowarzyszenie, które jest również organizatorem Festiwalu Sztuki Bezdomnej, zostało nominowane za owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 2. Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia ss. Maryi Niepokalanej W 2001 roku założyła w Katowicach Stowarzyszenie Sióstr Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Jego celem jest udzielenie pomocy kobietom, które chcą porzucić prostytucję oraz tym, które są tym procederem zagrożone, zmuszane do niego przez biedę i środowisko. Stowarzyszenie prowadzi dom dla ofiar przemocy i handlu kobietami oraz poradnię dla osób w trudnych sytuacjach. Dzięki tej działalności setki kobiet uzyskały konkretne wsparcie w postaci pomocy materialnej, porad prawnych, terapii, aktywizacji zawodowej. Siostra Anna Bałchan jest nominowana do nagrody TOTUS za wytrwałą i skuteczną pracę dla obrony godności człowieka. 3. Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu Hospicjum powstało w 1986 roku. Jego celem jest bezinteresowna opieka medyczna i duszpasterska nad osobami chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też ich rodzinami w czasie choroby i w okresie żałoby. Hospicjum nie zatrudnia pracowników. Opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków – 40 wolontariuszy: lekarzy, pielęgniarek i innych osób dobrej woli. Nominowani za wieloletnią pracę na rzecz przewlekle i terminalnie chorych, za tworzenie klimatu poszanowania życia każdej osoby, aż po jego naturalny kres. 4. Piotr Cywiński Jest historykiem mediewistą, uczestnikiem dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego oraz rozmów między kulturami pogranicza. Od 2000 roku jest prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 2006 roku został dyrektorem Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jest również sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, współtwórcą Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i wiceprezesem Rady tego centrum. Został nominowany za osiągnięcia związane z kierowaniem Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau. 5. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” powstał w 1953 roku. Ambicją zespołu jest prezentowanie wielowiekowego folkloru śląskiego, który mimo występowania na olbrzymim, zróżnicowanym terenie – zachowuje swoiste, jemu tylko właściwe oblicze. W repertuarze „Śląska” znajdują się również inne polskie pieśni i tańce oraz opracowania oper, oratoriów i muzyki sakralnej. Wysoki poziom artystyczny przyniósł mu liczne nagrody i dyplomy honorowe. W 2008 roku Zespół obchodzi 55. rocznicę swojego istnienia i działalności. Został nominowany za wybitne osiągnięcia artystyczne i pracę dla zachowania i promowania kultury Śląska. 6. Andrzej Szczeklik Andrzej Szczeklik jest profesorem medycyny, specjalistą chorób płuc i serca, kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medium UJ, członkiem rzeczywistym wielu towarzystw naukowych m. in. Papieskiej Akademii Nauk. Jest autorem ok. 600 prac naukowych oraz książek „Katharsis – o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki” i „Kore – o chorych, chorobach i poszukiwaniu medycyny”. W książkach tych doskonale łączy świat wiedzy naukowej ze światem kultury oraz przypomina, że „opieka nad cudzym zdrowiem dotyczy raczej caritas niż ekonomii”. Otrzymał nominację za świadectwo głębokiego humanizmu, inspirowane nauczaniem Jana Pawła II, przekazywane w życiu i twórczości. 7. Sekcja Polska Radia Watykańskiego Powstała w 1938 roku. Przez długi czas była jedyną rozgłośnią katolicką, której programy można było odbierać w Polsce. Dziś audycje przygotowywane przez Sekcję Polską (np. „Dziennik”) są retransmitowane przez inne rozgłośnie radiowe (m.in. 1 Program Polskiego Radia). Towarzyszenie przez to medium współczesnym wydarzeniom stworzyło nową jakość informacji radiowej związanej z Kościołem powszechnym i Kościołem w Polsce. Zespół Sekcji Polskiej uczestniczy również w realizowanej przez Polskie Radio SA redakcji serii albumów zawierających pełną dokumentację dźwiękową Pielgrzymek Jana Pawła II. Sekcja Polska, która w 2008 obchodzi siedemdziesięciolecie swojej działalności, jest nominowana za długoletnią owocną pracę, przybliżającą słuchaczom działania Stolicy Apostolskiej i życie Kościoła w świecie. 8. Piotr Dardziński Jest doktorem nauk politycznych, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Od 2006 roku prowadzi Centrum Myśli Jana Pawła II. Jest to samorządowa instytucja Miasta St. Warszawy, która zajmuje się propagowaniem papieskiego nauczania. Na działalność Centrum składają się: program stypendialny, biblioteka oraz liczne projekty popularyzatorskie, edytorskie, naukowe, społeczne i artystyczne. Piotr Dardziński został nominowany za znakomite osiągnięcia w kierowaniu pracą Centrum Myśli Jana Pawła II. 9. Wspólnota „Czwartków Papieskich” Została założona w 1979 roku w Warszawie. Dziś skupia około 50 osób, spotykających się dwa razy w miesiącu na wspólnej modlitwie w intencji Jana Pawła II oraz studiowaniu jego nauczania. W ciągu prawie 20 lat odbyło się ponad 300 takich spotkań, podczas których uczestnicy omawiali koleje encykliki, adhortacje, katechezy środowe, listy Jana Pawła II, jego pielgrzymki i najważniejsze wątki nauczania. Grupa „Czwartków Papieskich” jest też wspólnotą duchową osób zaprzyjaźnionych, które wspierają się na co dzień modlitwą. Wspólnota otrzymała nominację za wytrwale podejmowane zgłębianie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz działanie w duchu tego nauczania. 10. Zespół realizujący serial telewizyjny „Plebania” Dotychczas Telewizja Polska wyemitowała już ponad 1100 odcinków tego serialu. Akcja telenoweli rozgrywa się na wiejskiej plebanii. Jest to w społeczności gminnej miejsce wyjątkowe. Stanowi przedsionek sacrum, a jednocześnie miejsce, w którym ogniskuje się większość zdarzeń, problemów i konfliktów. Autorzy nie poszukują sensacji, ukazują życie społeczności parafialnej oparte na wzajemnej pomocy i życzliwości. Pokazują życie, które większość seriali telewizyjnych pomija. Serial został nominowany za prezentowanie odpowiedzialnej i przepełnionej troską o człowieka wizji Kościoła. 11. Redakcja Programów Katolickich TVP Pod koniec czerwca 1989 roku została zawarta umowa pomiędzy Sekretariatem Episkopatu Polski a Komitetem ds. Radia i Telewizji dająca możliwość przygotowywania programów dotyczących religijnego aspektu życia społecznego. Od tego momentu audycje katolickie zagościły na antenie Telewizji Polskiej. Obecnie, oprócz coniedzielnych transmisji mszy świętej i modlitwy Anioł Pański, redakcja przygotowuje kilka programów cyklicznych przeznaczonych dla widzów w różnym wieku, np. „Między ziemią a niebem”, „Ziarno”. Redakcja Programów Katolickich TVP otrzymała nominację za atrakcyjność i różnorodność przygotowywanych programów oraz za skuteczną ewangelizację przy użyciu nowoczesnych środków. 12. Tygodnik „Przewodnik Katolicki” „Przewodnik Katolicki” to najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny. Ukazuje się od 1895 roku. Przez te wszystkie lata starał się sprostać wymaganiom swoich czytelników. Dziś najmocniejszą stroną czasopisma są artykuły dotyczące spraw wiary i Kościoła, felietony i komentarze, w których śmiało poruszane są sprawy społeczne i religijne. Tygodnik otrzymał nominację za ponad stuletnią pracę dla czytelników i za skuteczne przekazywanie ważnych treści w aktualnej i atrakcyjnej formie. 13. Radio „Józef” Katolickie Radio Archidiecezji Warszawskiej „Józef” istnieje od 1994 roku. Na jego antenie można znaleźć zarówno programy o charakterze religijno-formacyjnym jak i takie, których tematyka obejmuje inne dziedziny: historię, kulturę, politykę, problemy życia codziennego. Radio podejmuje też wiele inicjatyw, które wykraczają poza realizację programu radiowego, np., inicjatywy wydawnicze, organizacja pielgrzymek. Radio „Józef” zostało nominowane za konsekwentnie realizowaną misję ewangelizacyjną w sposób trafiający do współczesnego człowieka.
 • «« | « | 1 | » | »»
  Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  28 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  4°C Sobota
  wieczór
  2°C Niedziela
  noc
  0°C Niedziela
  rano
  5°C Niedziela
  dzień
  wiecej »