Luteranie i katolicy o nadziei życia wiecznego i Eucharystii

W ramach 11. rundy dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego w USA poświęconego „Nadziei życia wiecznego" rozpoczęto dyskusję nt. Eucharystii. Podczas spotkania komisji bilateralnej analizowano wiarę i praktyki obydwu Kościołów, odnoszące się do kwestii ostatecznych. Postanowiono rozszerzyć zakres tematów o Wieczerzę Pańską - informuje www.luteranie.pl

Inicjatywa jest rezultatem rozmów między Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan a ks. bp. Markiem S. Hansonem, zwierzchnikiem Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce (ELCA) i jednocześnie prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej. We wrześniu 2007 roku bp Hanson napisał list do papieża Benedykta XVI, w którym poruszone zostały tematy związane z relacją między Sakramentem Ołtarza i eschatologią. Po wymianie korespondencji Papieska Rada zaproponowała, aby komisja dialogu w USA wydała wspólny dokument, w którym obydwa Kościoły podkreśliłyby swoją wiarę w realną obecność Chrystusa w Wieczerzy Świętej. – Eucharystia jest miejscem spotkania z Chrystusem, który jest życiem wiecznym. Myślę, że podjęcie propozycji bp. Hansona jest szczególnie ważne w czasie, w którym mówimy o modlitwach za zmarłych jako jednego z aspektów naszego stosunku do życia wiecznego – powiedział ks. James Massa, dyrektor wykonawczy Sekretariatu ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego rzymskokatolickiego episkopatu w USA. Ks. Massa dodał, że dla wielu chrześcijan Eucharystia jest wymowną modlitwą dziękczynienia za życiodajną ofiarę Chrystusa, poprzez którą łączy wszystkich wiernych – żyjących i nieżyjących. Z kolei ks. Lowell G. Almen, luterański współprzewodniczący komisji zaznaczył, że raport, który zostanie przygotowany, obejmować będzie również szeroko rozumianą rzeczywistość Kościoła na przestrzeni czasu. – Gdy zbieramy się przy Stole Pańskim, jesteśmy otoczeni przez wiernych, którzy byli przed nami, wielką chmurę świadków. Eucharystia jest antycypacją wiecznej uczty naszego Pana – stwierdził ks. Almen. Materiały wypracowane przez komisję będą podstawą dialogu między luteranami a rzymskimi katolikami na różnych płaszczyznach, szczególnie w parafiach. Dialog luterańsko-rzymskokatolicki w USA rozpoczął się już w 1965 roku. Pierwszą fazę dialogu stanowi dziewięć etapów z lat 1965-1993, w których omówiono następujące tematy: Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary, Chrzest, Eucharystia, posługa Eucharystii, prymat papieski i nieomylność, usprawiedliwienie, jeden Pośrednik, święci, Maria, Pismo i Tradycja. W 1993 roku powołano "Komitet Koordynacyjny", który zajął się analizą wyników dotychczasowego dialogu oraz opracowaniem nowych celów. Komitet został powołany przez Konferencję Biskupów Katolickich USA oraz zwierzchnika ELCA. Obecna, 11. runda dialogu, rozpoczęła się w grudniu 2005 roku. W kolejnym numerze „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” ukaże się omówienie dokumentu dotyczącego 10. rundy, a poświęconej zagadnieniom eklezjologicznym. Kolejne spotkanie komisji odbędzie się w marcu 2009 roku, również w Waszyngtonie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
21°C Sobota
wieczór
18°C Niedziela
noc
14°C Niedziela
rano
22°C Niedziela
dzień
wiecej »