Ustawa dot. świadczeń dla represjonowanych

Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, a obecnie zamieszkałe poza Polską, będą mogły złożyć do czerwca przyszłego roku wniosek o wznowienie postępowania ws. przyznania świadczeń - zdecydowali w piątek posłowie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej. Za jej przyjęciem głosowało 416 posłów, żaden nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

W myśl noweli osobom, które złożyły stosowne wnioski o przyznanie świadczeń, a którym zakłady emerytalno-rentowe odmówiły ich przyznania, przysługiwać będzie prawo złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Posłowie przyjęli poprawkę wydłużającą termin, w którym można złożyć ten wniosek z trzech do sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z poprawką w przypadku ustalenia prawa do świadczeń osób zamieszkałych poza Polską wypłata będzie następować od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od 1 maja 2004 r.

Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Dostosowuje ona polskie prawo do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 22 maja 2008 r.

Dotychczas organy emerytalno-rentowe odmawiały wypłaty świadczeń lub zawieszały wypłatę osobom przebywającym poza Polską. Świadczenia te mogli otrzymać tylko ci weterani czy represjonowani, którzy mieszkali w Polsce. Trybunał uznał, że jest to rozwiązanie niezgodne z prawem europejskim.

Przepisy ustawy dotyczą około 2 tys. osób. Około 1 tys. osób zamieszkałych poza granicami otrzyma świadczenia z tytułu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, drugie tysiąc - z tytułu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał około 320 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia osobom represjonowanym lub deportowanym. Comiesięczne świadczenie w wysokości maksymalnie 173 zł przysługuje osobie przebywającej co najmniej 20 miesięcy lub dłużej w obozie pracy lub na deportacji.

Inwalidów wojennych jest natomiast niespełna 90 tys. (samych inwalidów jest ok. 60 tys., zaś 30 tys. to uprawnieni do rent wdowy/wdowcy po inwalidach). Średnio - według danych Urzędu ds. Kombatantów - inwalidzi otrzymują rentę w wysokości 1850 zł.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
31°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
19°C Czwartek
rano
26°C Czwartek
dzień
wiecej »