Jesienna ofensywa rządu

Do końca listopada rząd planuje przyjąć większość z ponad 40 projektów ustaw w ramach jesiennej ofensywy legislacyjnej. Wejdą one w skład pięciu pakietów ustaw dotyczących: konsolidacji finansów publicznych, deregulacji, zdrowia, spraw społeczno-cywilizacyjnych oraz powodzi.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, pakiet konsolidacji finansów publicznych zakłada m.in. wprowadzenie reguły wydatkowej w budżecie państwa.

Ponadto wprowadzony zostanie system monitorowania i zarządzania środkami w budżecie oraz depozytów podmiotów pozabudżetowych. Te ostatnie będą obowiązkowo umieszczane na rachunku resortu finansów, a nie - jak dotychczas - w sektorze bankowym. W ramach pakietu planowane są też zmiany w emeryturach mundurowych.

Z kolei pakiet deregulacyjny zawiera m.in. projekty zakładające usunięcie barier związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy. Jak informuje CIR, pakiet przewiduje też, że dokumenty i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego będą dostępne w internecie.

Projektowane przez rząd rozwiązania zakładają też, że faktury elektroniczne, bez potrzeby składania tzw. podpisu elektronicznego, staną się takim samym dokumentem jak faktury w formie papierowej. W pakiecie znajdzie się również projekt wprowadzający możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet w ciągu 24 godzin.

Z kolei w ramach pakietu zdrowotnego wprowadzona ma zostać m.in. procedura fakultatywnego przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową. Rząd przewiduje też utworzenie mechanizmu wsparcia procesu przekształceń, poprawę zarządzania kolejką oczekujących pacjentów i możliwość dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów medycznych.

Rząd chce też, by informacje na temat badań klinicznych prowadzonych w Polsce były obowiązkowo publikowane w internecie. W ramach pakietu, wprowadzone mają zostać przejrzyste i jednoznaczne kryteria kwalifikowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na listę leków refundowanych oraz ustalony ma zostać system sztywnych marż detalicznych i hurtowych.

W pakiecie znaleźć się mają również rozwiązania zakładające usprawnienie procesu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Rząd planuje też zlikwidowanie stażu podyplomowego. W intencji Rady Ministrów, spowodować ma to wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe, a co za tym idzie ma zwiększyć ich liczbę.

Rząd chce też zniesienia podziału na specjalizacje podstawowe i szczegółowe, co ma skrócić drogę do uzyskania tytułu specjalisty. W ramach pakietu określone mają zostać również zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz zasady kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rząd chce też uporządkować i usprawnić system ratownictwa medycznego.

W ramach pakietu powodziowego planowane jest m.in. przyjęcie prawa, które poprawi zarządzanie infrastrukturą przeciwpowodziową. Planowana jest także ustawa, która umożliwi rządowi podejmowanie działań w czasie powodzi na mocy rozporządzeń, bez konieczności uchwalania każdorazowo nowych ustaw. Rząd chce też wprowadzić rozwiązania, które umożliwią wspomaganie odbudowy lokalnej infrastruktury z budżetu państwa.

We wtorek rząd przyjął pierwsze trzy projekty ustaw z pakietu społeczno-cywilizacyjnego: o opiece nad dzieckiem do lat trzech (tzw. ustawa żłobkowa), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Pakiet społeczno-cywilizacyjny - według planów rządu - zakłada też m.in. większe zniżki dla studentów na przejazdy pociągami, dostęp do bezpłatnych porad prawnych, wprowadzenie menedżerskiego systemu zarządzania sądami oraz zwiększenie efektywności OFE.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PRAWO, RZĄD

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
30°C Środa
dzień
32°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
21°C Czwartek
rano
wiecej »