Senat o "Rodzinie na swoim" i emeryturach

Senat, podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia, zajmie się m.in. ustawą ws. programu "Rodzina na swoim", zakładającą obniżenie ceny mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę.

Pod obrady trafi też ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dwudniowe posiedzenie Senatu rozpocznie się w środę o godzinie 10. Pierwszym punktem obrad będzie znowelizowana na początku czerwca przez Sejm ustawa ws. programu "Rodzina na swoim". Program ma funkcjonować tylko do końca 2012 r.

Ustawa zakłada m.in. obniżenie ceny mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę. Dzięki nowelizacji z ustawy będą mogły skorzystać także osoby samotne - single w wieku do 35 lat. W ich przypadku przepisy ustawy dotyczyć będą mieszkań do 50 m kw. powierzchni.

Program "Rodzina na swoim" zaczął funkcjonować na mocy ustawy z września 2006 r. Skorzystać z niego mogą małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Po zaciągnięciu odpowiedniego kredytu w jednym z banków, które podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przez pierwsze osiem lat państwo dopłaca połowę wartości odsetek. W ramach programu można skredytować mieszkanie, którego maksymalna powierzchnia nie przekracza 75 mkw., czy dom o powierzchni nie przekraczającej 140 m kw.

Pod obrady trafi również ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który pozwala na ponowne przeliczenie świadczeń emerytalnych. Zmiana dotyczy tych osób, które przeszły na emeryturę nie przerywając zatrudnienia u swojego pracodawcy.

Grudniowa nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła zasadę, że osoby, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę pozostały na etacie w dotychczasowej firmie bez rozwiązania umowy, będą musiały wybrać między emeryturą a pensją.

Ustawa, którą zajmie się teraz Senat, a którą przygotował prezydent, zakłada, że gdyby nowe wyliczenie było niekorzystne dla emeryta, świadczenie nie zostanie obniżone. Z takiego ponownego obliczenia emerytury można będzie skorzystać tylko raz.

Senatorowie zajmą się też ustawą o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym, którą na początku czerwca znowelizował Sejm. Ustawa zakłada zmianę wzoru formularza, jaki pracodawca wystawia kierowcom, jeśli byli na zwolnieniu lekarskim. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnego.

Pod obrady trafi też nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej, która zakłada budowę systemu informatycznego bezpieczeństwa żeglugi na Dolnej Odrze. Obejmie on 100-kilometrowy odcinek rzeki. System ma zostać uruchomiony w 2013 roku.

Obowiązek wprowadzenia tzw. systemu RIS (River Information System) na śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z września 2005 roku.

Senatorowie zajmą się też ustawą, która zakazuje członkom zarządu i rady nadzorczej zarządzającej torami spółki PKP PLK równoczesnej pracy w PKP S.A. albo u przewoźników kolejowych.

Uchwalona w czerwcu przez Sejm nowelizacja ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe ma zwiększyć niezależność PKP PLK od przewoźników kolejowych, a także od spółki-matki Grupy PKP, czyli PKP S.A.

Zakaz dotyczy członków zarządu i rady nadzorczej PKP PLK, a także kierowników i zastępców kierowników w komórkach tej spółki, zajmujących się przydzielaniem tras pociągów i pobieraniem opłat od przewoźników. Ma obowiązywać również przez 24 miesiące od zakończenia pełnienia funkcji przez członków zarządu i rady nadzorczej.

Senatorowie rozpatrzą też ustawę o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Zakłada ona, że zmieni się status prawny Ośrodka, który jest obecnie państwową jednostką budżetową podlegającą premierowi. Ustawa zakłada, że OSW zostanie przekształcony w państwową osobę prawną. Nadzór nad Ośrodkiem będzie sprawować premier, w imieniu którego czynności te będzie wykonywać szef jego kancelarii.

W ustawie określono również zadania i obowiązki dyrektora Ośrodka, procedury jego powoływania i odwoływania oraz wymagania, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o to stanowisko.

Pod obrady trafi również projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego wniesiony przez grupę senatorów. Projekt zakłada, że osoby pokrzywdzone w wypadkach komunikacyjnych będą mogły uzyskać wypłatę części należnego im odszkodowania nie czekając na zakończenie postępowania karnego.

Senatorowie zajmą się też projektem zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych, przygotowanym przez senacką Komisję Ustawodawczą. W projekcie ustawy zaproponowano ograniczenie zakresu wstępnego badania wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wyłącznie do kwestii braków formalnych. Kwestia ewentualnej bezzasadności takiego wniosku ma być badana przez sąd dyscyplinarny.

Pod obrady trafi też m.in. senacki projekt zmian w Prawie zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Senatorowie wysłuchają też informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
11°C Środa
noc
8°C Środa
rano
14°C Środa
dzień
15°C Środa
wieczór
wiecej »