Abp. Józef Kowalczyk prymasem

PAP/KAI/kab

publikacja 26.06.2010 15:26

W katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie odbyła się w sobotę Msza św., podczas której arcybiskup Józef Kowalczyk zainaugurował swą posługę prymasowską.

Abp. Józef Kowalczyk prymasem Adam Ciereszko/PAP Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk i prymas senior Henryk Muszyński podczas spotkania z mediami. Uroczysta msza św., podczas której arcybiskup Józef Kowalczyk zainaugurował swą posługę prymasowską odprawiona została 26 bm. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie.

Tekst przemówienia abp. Muszyńskiego

Na uroczystości obecni byli m.in. poprzedni księża prymasi: kard. Józef Glemp i abp Henryk Muszyński a także kardynałowie, arcybiskupi i biskupi z Polski i spoza kraju. Gościem ingresu jest także pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i były prezydent Lech Wałęsa.

W Bramie Katedry, przy Drzwiach Gnieźnieńskich, nowego arcybiskupa gnieźnieńskiego powitała Kapituła Prymasowska. Abp Kowalczyk otrzymał do ucałowania krzyż legacki. Odtąd będzie mu towarzyszył we wszystkich celebracjach liturgicznych.

Abp Józef Kowalczyk przywdział  XVIII - wieczny ornat, ufundowany przez biskupa krakowskiego Jana Lipskiego, oraz zabytkowy pektorał abp. Mieczysława Ledóchowskiego. Założył też XIII-wieczny pierścień abp. Jakuba Świnki.

Abp. Józef Kowalczyk prymasem   Jacek Turczyk/PAP Metropolita gnieźnieński prymas Polski abp Józef Kowalczyk, były prezydent Lech Wałęsa, były prezydent Aleksander Kwaśniewski i kandydat na prezydenta RP, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski przed rozpoczęciem mszy w gnieźnieńskiej katedrze, 26 bm. Politycy są gośćmi ingresu metropolity gnieźnieńskiego prymasa abp Polski Józefa Kowalczyka. W słowie powitania abp Muszyński podkreślił, iż nowy metropolita gnieźnieński i Prymas Polski doskonale wpisuje się w zobowiązujące dziedzictwo świętowojciechowe sięgające korzeniami bł. Radzima Gaudentego, Jana Łaskiego i Prymasów począwszy od Jakuba Świnki. Jak dodał jest to dziedzictwo niezmiernie zobowiązujące, które wymaga podtrzymania i rozwinięcia na miarę potrzeb i wyzwań dnia dzisiejszego.

Przypomniał również, słowa papieża Jana Pawła II, który mówił o Prymasie Polski jako „zworniku całego Kościoła w Polsce, który tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentów”.

„Przychodzisz Drogi Księże Arcybiskupie, Metropolito Gnieźnieński i Prymasie Polski, dobrze przygotowany do podjęcia tej misji  we wspólnocie Kościoła i Episkopatu Polski. Niczego dziś bowiem bardziej nie potrzeba Kościołowi i Polsce, niż duchowej wspólnoty i jedności” – stwierdził Prymas-senior

Abp. Józef Kowalczyk prymasem   Adam Ciereszko/PAP Metropolita gnieźnieński, prymas Polski, abp Józef Kowalczyk podczas uroczystości W trakcie uroczystości odczytana została nominacyjna bulla papieska. Po jej odczytaniu w katedrze rozległy się brawa.

"Podtrzymując uznanie wobec Twojej osoby oraz będąc przekonani o Twoim doświadczeniu i odpowiednich umiejętnościach, dzięki którym możesz dobrze pełnić ten nowy urząd, chętnie powierzamy Ci rządy w tej ważnej wspólnocie kościelnej. Gorąco zachęcamy duchownych i wiernych, by przyjęli Cię z otwartym sercem i wspierali Cię w poszczególnych dziełach, podejmowanych dla umocnienia wiary katolickiej" - napisał w bulli papież Benedykt XVI.

Po odczytaniu dokumentu arcybiskupi oraz Kolegium Konsultorów podpisali protokół kanonicznego objęcia diecezji. Prymas-senior abp Henryk Muszyński przekazał swojemu następcy pastorał. Po tym akcie przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich złożyli nowemu ordynariuszowi homagium będące wyrazem posłuszeństwa i szacunku.

8 maja tego roku papież Benedykt XVI mianował abp. Kowalczyka metropolitą gnieźnieńskim, który nosi tytuł prymasa Polski. Jego poprzednik, abp Muszyński był prymasem Polski od grudnia minionego roku. Zgodnie z decyzją papieża, prymasem Polski będzie z urzędu każdy nowo mianowany arcybiskup gnieźnieński.

Za KAI publikujemy tekst przemówienia abp. Muszyńskiego:

Katedra prymasowska w Gnieźnie, a wraz z nią cała Polska, przeżywa dziś swój ważny, historyczny dzień objęcia posługi i ingresu 89 arcybiskupa metropolity i 56 prymasa Polski, w osobie ks. Abp Józefa Kowalczyka.

Nowy arcybiskup metropolita i Prymas Polski, wpisuje się w sposób znakomity w zobowiązujące dziedzictwo świętowojciechowe od czasów piastowskich, począwszy od pierwszego Arcybiskupa Radzyma Gaudentego poprzez Jana Łaskiego i Prymasa Jakuba Świnki, aż do wielkich Prymasów najnowszych czasów.Jest to dziedzictwo niezmiernie zobowiązujące, które wymaga podtrzymania i rozwinięcia na miarę potrzeb, wyzwań i oczekiwań dnia dzisiejszego.

Rolę Prymasa Polski niezmiernie trafnie określił Jan Paweł II mówiąc: Prymas Polski był zwornikiem całego Kościoła w Polsce, który tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentów. Pomimo zmienionych warunków, w których żyje Kościół Boży w Polsce w obecnej chwili, dziedzictwo historyczne i religijne oraz kulturowe, tradycja związana z obecnością relikwii św. Wojciecha, na których spoczywa ten Kościół, sprawia, że rola i miejsce Prymasa w życiu naszej Ojczyzny, jest ciągle ważne, a nawet niezastąpione.

Przychodzisz Drogi Księże Arcybiskupie, Metropolito Gnieźnieński i Prymasie Polski, dobrze przygotowany do podjęcia tej misji „zwornika” we wspólnocie Kościoła i Episkopatu Polski. Dziś, w warunkach budowania ładu demokratycznego, niczego bardziej nie potrzeba Kościołowi i Polsce, niż duchowej wspólnoty i jedności Kościoła, kapłanów, wiernych, władzy i społeczeństwa.

Kościół w Polsce wchodzi dziś w nową pogłębioną fazę realizacji postulatów II Soboru Watykańskiego. Jako bliski współpracownik Jana Pawła II, jesteś dla nas znakiem powszechności Kościoła i jego uniwersalnych wartości. Z drugiej strony, jako wierny syn naszej wspólnej Ojczyzny, znasz dobrze problemy, radości, niepokoje i nadzieje Polaków. Wymownym symbolem tego jest pług, symbol naszej polskiej ziemi, umieszczony w Twoim herbie.

W spadku po Twojej długoletniej posłudze jako Nuncjusza, pozostawiasz nam Kościół w Polsce w nowych strukturach administracyjnych i ustawodawstwo konkordatowe, które służy dobru całego narodu. Dziś zostaje Ci powierzony nieoceniony skarb: Kościół Świętego Wojciecha, który łączy nasze „dziś”, naszą współczesność, z korzeniami i fundamentami naszego duchowego i historycznego dziedzictwa.

Miałem radość i zaszczyt pasterzować w świętowojciechowej archidiecezji przez 18 pełnych lat. Nawet w czasie krótkiego okresu pełnienia posługi Prymasowskiej, mogłem się przekonać, jak ważną rolę spełnia także dzisiaj Prymas Polski, jako znak jedności i wyraz oczekiwań wszystkich Polaków, zarówno mieszkających Polsce, jak i tych rozproszonych po wszystkich kontynentach.

Z woli Episkopatu Polski staje dziś u Twojego boku biskup pomocniczy gnieźnieński Wojciech Polak, jako delegat Episkopatu d/s Duszpasterstwa Emigracji. Trudno nie dostrzec w tym szczególnego znaku Bożej Opatrzności, która niejako zadbała o to, by zgodnie z wielowiekową tradycją, posługa pasterska nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami Polski, pozostała nadal związana z duchowym dziedzictwem św. Wojciecha - pierwszego Patrona wszystkich Polaków.

Ta sama Opatrzność przygotowała Ciebie znakomicie, Dostojny Księże Prymasie, do tego właśnie zadania. Przymioty ducha, umysłu i serca, Twoja wieloletnia posługa w służbie Stolicy Apostolskiej w ojczystym kraju, energia, stanowczość i zdecydowanie, połączone z otwartością i gotowością do dialogu i szukania tego, co służy dobru wszystkich ludzi, przyjmujemy jako wielki dar i radosny znak dla Kościoła i całej naszej Ojczyzny.

Nie jesteś przy tym jedynym, którego Bóg z posługi dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wezwał na stolicę Arcybiskupów, Prymasów Polski do Gniezna. Przed Tobą, podobną drogę, z Nuncjusza w Brukseli na Stolicę Prymasów, przebył późniejszy kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski. W trudnym okresie Kulturkampfu dał się poznać nie tylko jako wytrawny dyplomata, ale także, i przede wszystkim, jako energiczny organizator, gorliwy duszpasterz i obrońca katolickiej i polskiej kultury, pobożności i racji stanu, za co wypadło mu płacić nawet więzieniem.

Zapewne dzisiaj są inne czasy. Nie trzeba nam, co prawda, bronić ani mowy, ani języka ojczystego. W obliczu laickiego fundamentalizmu trzeba nam jednak energicznych obrońców krzyża i gorliwych pasterzy, którzy zadbają o to, by Polacy zostali wierni religijnemu
i duchowemu dziedzictwu św. Wojciecha.

Drogi Księże Prymasie.

Jako Twój bezpośredni poprzednik na Stolicy Prymasowskiej, witam Cię, otwartym sercem w imieniu świętego i Bożego Kościoła Gnieźnieńskiego. Witają Cię wraz ze mną Twoi Biskupi Pomocniczy, zastępy kapłanów i świeckich, liczne zakony i zgromadzenia sióstr zakonnych, stowarzyszeń apostolskich, organizacji kościelnych i świeckich. Witają Cię rodziny katolickie, dzieci i młodzieży. Jest moją wielką radością, że przyszłą posługę Arcybiskupa i Prymasa Polski, mogę powierzyć w tak godne i wypróbowane ręce.

Drogą Osobę i posługę nowego Prymasa - ks. Abpa Józefa Kowalczyka - polecamy opiece Maryi Wniebowziętej, która od zarania naszych dziejów patronuje czcigodnej bazylice Archikatedralnej oraz wstawiennictwu naszych niebieskich Patronów, świętych: Wojciecha, Radzyma Gaudentego, Bogumiła, Jolenty, bpa Męczennika Michała Kozala wraz z Towarzyszami męczeństwa.

Abp Muszyński przekazał także swojemu następcy pastorał – znak pasterskiej władzy. Po tym akcie przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich złożyli nowemu ordynariuszowi homagium będące wyrazem posłuszeństwa i szacunku. Wśród składających byli m.in.: biskupi pomocniczy, proboszcz katedry, rektor i alumni gnieźnieńskiego seminarium duchownego, przedstawiciele życia konsekrowanego, przedstawiciele rodzin, dzieci, młodzież oraz delegacje Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, Towarzystwa św. Wojciecha, Akcji Katolickiej, Drogi Neokatechumenalnej, Odnowy w Duchu Świętym oraz Żywego Różańca.