Rząd o prezydenckiej propozycji ws. obrony przeciwrakietowej

Rząd zajmie się we wtorek prezydenckim projektem noweli mającej zagwarantować finansowanie obrony przeciwrakietowej oraz projektem rozporządzenia rozszerzającego wykaz dróg, na których pobierana będzie opłata elektroniczna.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje rozszerzenie wykazu dróg krajowych, na których pobierana będzie opłata elektroniczna. Dotyczy to prawie 300 km dróg krajowych, w tym ok. 83 km autostrad, ok. 160 km dróg ekspresowych i ok. 56 km dróg krajowych innych klas. Chodzi m.in. o odcinki autostrady A1, dróg ekspresowych S1, S8 i S19 oraz obwodnic Elbląga i Jarosławia.

W sumie po wejściu w życie rozporządzenia łączna długość sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat wyniesie ok. 2 tys. 190 km.

Rząd ma ponadto przyjąć stanowisko wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych.

Zgodnie z projektem w latach 2014-23 na budowę obrony przeciwrakietowej będą przeznaczane środki co najmniej równe corocznemu przyrostowi budżetu MON przy utrzymaniu stałego wskaźnika udziału budżetu obronnego w PKB na poziomie 1,95 procent. Finansiści szacują, że na obronę przeciwrakietową można by w tym czasie przeznaczyć - zależnie od wzrostu gospodarczego - od 10 do 14 mld zł.

Program ruszyłby w 2014 roku i obowiązywał do 2023 roku; w ciągu 10 lat armia miałaby otrzymać mobilny modułowy system zapewniający obronę przed atakiem rakietowym wybranych obszarów, obiektów lub dużych zgrupowań wojsk, w razie potrzeby także kontyngentów za granicą. System ma umożliwiać zwalczanie rakiet najkrótszego i krótkiego zasięgu oraz rakiet średniego zasięgu w końcowej fazie lotu. Miałby być zintegrowany z systemem budowanym przez NATO, możliwe jednak miałoby być jego samodzielne użycie przez Polskę dla obrony własnej, np. w razie niespodziewanego pojedynczego ataku, a nie konfliktu na większą skalę

Obrona przeciwrakietowa jest jednym z priorytetów NATO, a system sojuszniczy musi składać się z systemów narodowych spiętych wspólnym naprowadzaniem, kierowaniem i dowodzeniem. Zdolność zwalczania rakiet krótkiego zasięgu to najpilniejsza potrzeba polskiej armii, zgodnie wskazywana przez ekspertów i ujęta w priorytetach rozwoju sił zbrojnych, sformułowanych w 2011 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Innym punktem obrad Rady Ministrów jest wniosek do prezydenta o przedłużenie o kolejne pół roku polskiej misji wojskowej w ramach Sił Międzynarodowych KFOR stacjonujących w Kosowie i byłej Jugosławii. Polski Kontyngent Wojskowy skupia się głównie na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

Obecnie w Kosowie służy XXVI zmiana PKW KFOR pod dowództwem ppłka Adama Luzyńczyka. Polscy żołnierze są obecni w Kosowie od 1999 r.

Rząd rozpatrzy także projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który ma umożliwić składanie elektronicznych wniosków o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonania samodzielnego wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki dokument ma mieć moc równą dokumentowi wydanemu w sposób tradycyjny przez Centralną Informacje Ksiąg Wieczystych.

Od czerwca 2010 r. pod adresem http://ekw.ms.gov.pl funkcjonuje internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych. Dostęp do ksiąg jest powszechny, ale żeby sprawdzić w internecie konkretną księgę, trzeba znać jej numer.

Ministrowie zajmą się ponadto założeniami do projektu nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Przewidują one m.in. likwidację znaków opłaty sądowej oraz usprawnienie systemu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym w formie bezgotówkowej za pomocą Platformy Elektronicznych Płatności.

Aktualnie istnieją trzy możliwości uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych: bezgotówkowa na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu, gotówkowa - wpłata następuje bezpośrednio w kasie sądu oraz znakami opłaty sądowej o odpowiednim nominale. Uiszczanie opłat sądowych w formie znaków opłaty sądowej dotyczy tylko tych opłat, których wysokość nie przekracza kwoty 1.500 złotych. W systemie powszechnie obowiązującego prawa znaki opłaty sądowej pozostały jedynymi znakami opłaty publicznoprawnej uiszczanej w ten sposób.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
13°C Piątek
dzień
15°C Piątek
wieczór
10°C Sobota
noc
5°C Sobota
rano
wiecej »