Więcej katolików

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II liczba katolików na świecie wzrosła o 38%, jednak liczba mieszkańców Ziemi rośnie jeszcze szybciej - wynika z danych najnowszego Rocznika Statystycznego Kościoła. Na koniec roku 2000 żyło na świecie 1,045 mld katolików, podczas gdy pod koniec 1978 r., kiedy rozpoczynał się pontyfikat Jana Pawła II, było ich 757 mln. Oznacza to wzrost o ponad 38%. Ponieważ jednak

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II liczba katolików na świecie wzrosła o 38%, jednak liczba mieszkańców Ziemi rośnie jeszcze szybciej - wynika z danych najnowszego Rocznika Statystycznego Kościoła. Na koniec roku 2000 żyło na świecie 1,045 mld katolików, podczas gdy pod koniec 1978 r., kiedy rozpoczynał się pontyfikat Jana Pawła II, było ich 757 mln. Oznacza to wzrost o ponad 38%. Ponieważ jednak przyrost liczby mieszkańców naszej planety był szybszy, przeto odsetek katolików zmalał z 18% przed ponad 23 laty do 17,3 % obecnie.

W Roczniku, opracowanym przez Centralny Urząd Statystyczny Kościoła, za punkt odniesienia i porównania przyjęto koniec 1978 r., a więc początek pontyfikatu Jana Pawła II.

Wzrost liczby katolików był w tym czasie bardzo zróżnicowany, zależnie od kontynentu: w Afryce wyniósł on ponad 137%, w Azji - prawie 70%, w Australii i Oceanii - ponad 46%, w Ameryce (traktowanej łącznie Południowej i Północnej) - niecałe 42% i w Europie - nieco ponad 5%.

Odsetek katolików w poszczególnych częściach świata też jest bardzo różnorodny: najbardziej katolicka jest Ameryka (przede wszystkim oczywiście Łacińska, ale Rocznik tego nie wydziela) - przeszło 62% miejscowej ludności przyznaje się do katolicyzmu, podczas gdy w Europie wskaźnik ten wynosi 40%, a w Azji niecałe 3%.

Pod koniec 1978 Kościół na świecie miał 3714 biskupów, w 22 lata później było ich już 4541, przy czym 37% światowego episkopatu zamieszkiwało obecnie obie Ameryki, 33% - Europę, 13,8% - Azję, 13,2% - Afrykę i 2,7% - Australię i Oceanię. Przed ponad 20 laty na jednego biskupa przypadało 113,3 kapłanów, gdy obecnie liczba ta spadła do 89. Świadczy to zarówno o wzroście liczby biskupów, jak i ciągle jeszcze postępującym, choć obecnie znacznie wolniejszym spadku liczby kapłanów.

Na koniec 2000 r. było 405178 księży (265781 diecezjalnych i 139397 zakonnych), co oznacza spadek w stosunku do sytuacji sprzed 22 lat o 3,75%. Równocześnie wzrosła jednak w tym samym czasie, i to niemal dwukrotnie liczba seminarzystów: z ok. 64 tys. w 1978 do ponad 111 tysięcy obecnie. Pozwala to mieć nadzieję, że w najbliższym czasie poprawią się wskaźniki liczby księży na świecie. Trzeba jednak pamiętać, że ów wzrost nie rozkłada się równomiernie, ale "pracują" nań głownie Afryka i Azja, stagnacja natomiast lub najwyżej niewielki wzrost występuje w Europie i Oceanii.

Na 1 księdza przypada obecnie prawie 4,3 tys. katolików w Ameryce, blisko 4,8 tys. w Afryce, ale tylko 1,7 tys. wiernych w Australii i Oceanii.

O prawie 20% zmniejszyła się w opisywanym okresie liczba sióstr zakonnych: z blisko miliona pod koniec 1978 do nieco ponad 801 tys. w 2000 r. Jeszcze wyraźniej spadła liczba braci zakonnych, czyli zakonników bez święceń kapłańskich: odpowiednio z 75,8 tys. do niewiele ponad 55 tys. obecnie.

Bardzo wzrosła natomiast, bo o ponad 400%, liczba diakonów stałych, przy czym największy przyrost odnotowała Europa - o 678 %, następnie Ameryka (głównie Północna, ale Rocznik tego nie uwzględnia) - o 333%, w Afryce zwiększyła się ona o prawie 300% a w Australii i Oceanii - o ponad 280%.

Rocznik Statystyczny Kościoła, w odróżnieniu od Rocznika Papieskiego (Annuario pontificio), który wychodzi co roku, ukazuje się raz na kilka lat (zwykle co 3 lata).

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
15°C Sobota
dzień
15°C Sobota
wieczór
13°C Niedziela
noc
11°C Niedziela
rano
wiecej »