Pielgrzymka Miłości i Pojednania na Ukrainie

W sanktuarium maryjnym Zarwanica na terenie tarnopolsko-zborowskiej diecezji greckokatolickiej na Ukrainie Zachodniej odbyła się w dniach 7-8 sierpnia Pielgrzymka Miłości i Pojednania.

Wzięło w niej udział ok. 200 tys. osób, głównie młodych z Ukrainy i Polski, a także grupy z Czech i Słowacji. Gośćmi honorowymi byli kardynałowie: Lubomyr Huzar - arcybiskup większy Lwowa obrządku bizantyjsko-ukraińskiego i Józef Glemp - prymas Polski. W myśl inicjatora pielgrzymki, kard. Huzara, wydarzenie to ma się przyczynić do zbliżenia i pojednania między obu sąsiadującymi ze sobą narodami, zwłaszcza ich młodzieżą. "Musimy wyzbyć się uprzedzeń i wspólnie prosić Boga o zdobycie się na bohaterski akt wzajemnego przebaczenia i pojednania" - zaapelował zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) podczas liturgii w niedzielę 8 bm. na Cudownym Miejscu w sanktuarium. Wraz z Prymasem Polski przewodniczył on mszy św., będącej głównym liturgicznym punktem pielgrzymki. Przed uroczystościami, obu kardynałów i towarzyszące im osoby uroczyście powitał na granicy diecezji tarnopolsko-zborowskiej przewodniczący Ukraińskiego Komitetu ds. Wyznań Wiktor Bondarenko. W krótkim przemówieniu podkreślił wyjątkowe, dziejowe znaczenie pielgrzymki do Zarwanicy dla stosunków między obu narodami oraz życzył obu hierarchom i wiernym ich Kościołów "duchowych i fizycznych sił dla kontynuacji rozpoczętego dzieła pojednania". Wyraził też nadzieję, że dzień, w którym pątnicy zobaczą swych pasterzy złączonych wspólną modlitwą, stanie się bodźcem do dalszego zbliżenia i współpracy. Dziękując za słowa powitania kard. Huzar przypomniał, że przybycie obu hierarchów do tego miejsca jest wyrazem ich pragnienia działań na rzecz pojednania obu narodów, m.in. przez wspólną modlitwę. Zaznaczył, że udział w tej inicjatywy przedstawicieli ukraińskich władz centralnych i lokalnych świadczy o ich akceptacji dla tych działań na szczeblu kościelnym. Również Prymas Polski serdecznie podziękował za ciepłe przyjęcie i powitanie. Dodał, że bardzo się cieszy, iż mógł się znaleźć na ziemi ukraińskiej z tak ważnej okazji. Zapewnił o swej woli wspólnej modlitwy z hierarchami ukraińskimi o przyjaźń i wzajemne zrozumienie między Polakami a Ukraińcami. Pielgrzymka rozpoczęła się 7 bm. wieczorem modlitwą różańcową na Cudownym Miejscu - głównym placu sanktuarium, po czym w kaplicy obok cerkwi parafialnej odprawiono wieczernię (nieszpory). W tym samym miejscu rozpoczęła się następnie liturgia wieczorna z udziałem obu kardynałów. Po jej zakończeniu duchowieństwo i pątnicy przeszli w procesji z zapalonymi świecami na Cudowne Miejsce, gdzie rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne - jego pierwszym punktem było nabożeństwo do Matki Bożej Zarwanickiej, potem odbyły się obrzęd poświęcenia wody, modlitwy o uzdrowienie i droga krzyżowa. O północy odprawiono krótkie nabożeństwo, po czym rozpoczął się koncert muzyki sakralnej na Polu Śpiewaczym. Pierwszym punktem uroczystości niedzielnych była liturgia w soborze (katedrze) Matki Bożej Zarwanickiej. Następnie rozpoczęła się jutrznia i odśpiewano akatyst ku czci Maryi Panny. Przed mszą św. powitano przybyłych na plac hierarchów, wśród nich kardynałów Józefa Glempa i Lubomyra Huzara. Wkrótce potem rozpoczęła się na Cudownym Miejscu pod ich przewodnictwem uroczysta liturgia świąteczna, tzw. biskupia (archijerejska), która zakończyła się poświęceniem wody i udzieleniem specjalnego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom pielgrzymki. Uroczystości w Zarwanicy są kolejnym wydarzeniem, podejmowanym przez UKGK i Kościół katolicki w Polsce na rzecz pojednania narodów ukraińskiego i polskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Porozumienie w sprawie takich działań zawarli obaj kardynałowie pod koniec ub.r. Ustalono wówczas, że przedstawiciele młodego pokolenia z obu krajów wezmą udział w kilku ważnych wydarzeniach religijnych, organizowanych po obu stronach granicy. Pierwszym takim wspólnym przedsięwzięciem była pielgrzymka młodych Ukraińców i Polaków (głównie z Lublina) ze Lwowa do Uniowa w dniach 14-16 maja br. W dwa tygodnie później prawie 500 młodych Ukraińców wraz z kard. Huzarem wzięło udział w uroczystościach w Lednicy. Wtedy to obaj kardynałowie publicznie wezwali swych młodych rodaków do wspólnych działań na rzecz wyzwolenia się z obciążeń przeszłości i rozpoczęcia nowej karty w ich wzajemnych stosunkach. Kolejną inicjatywą była pielgrzymka młodzieży obu krajów z Tarnopola do Zarwanicy w dniach 25-27 czerwca. W ramach tych wspólnych działań planowany jest jeszcze udział wiernych z Ukrainy (nie tylko młodych) w uroczystościach na Jasnej Górze 26 sierpnia, na które również mają przybyć m.in. obaj kardynałowie.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
27°C Piątek
dzień
28°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
wiecej »