Kościoły w Polsce: Nie możemy się zgodzić na tę nowelizację

Osiem największych Kościołów chrześcijańskich - w tym katolicki i prawosławny - negatywnie zaopiniowało przygotowany przez Socjaldemokrację Polską projekt nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz analogicznych ustaw regulujących stosunki między państwem a innymi wyznaniami.

W praktyce, proponowane przez SDPL zmiany przepisów pozbawiałyby Kościoły praw nabytych m.in. odliczeń podatkowych dla darczyńców przekazujących darowizny na prowadzoną przez kościelne osoby-prawne (np. diecezje, parafie czy zakony) działalność charytatywno-opiekuńczą. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2006 roku. Zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich z całą stanowczością - jak czytamy w ich wspólnym stanowisku - podkreślają, że wyrazem właściwego rozumienia i respektowania konstytucyjnej zasady równouprawnienia Kościołów i związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 Konstytucji RP byłoby "nie tyle pozbawianie Kościołów przysługujących im praw, ile zrównanie ich w tych prawach". Tym samym nie godzą się na proponowaną przez SDPL interpretację tej zasady. Przypomniano także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który 2 kwietnia 2003 roku stwierdził, że dla organów władzy publicznej z art. 25 Konstytucji RP wynika obowiązek poszukiwania w sferze stosunków z Kościołami rozwiązań normatywnych, które znajdą akceptację ich adresatów. Pod wspólnym stanowiskiem podpisało się 8 Kościołów: katolicki, prawosławny, ewangelicko-reformowany, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-metodystyczny, polskokatolicki, adwentystów i zielonoświątkowy. Publikujemy cały tekst oświadczenia: Warszawa, dnia 23 listopada 2004 r. Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej na ręce Pana Marka Borowskiego Przewodniczącego SDPL ul. Wiejska 4/6/8 00-902 WARSZAWA W związku z inicjatywą Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej dotyczącą zmian obowiązujących dotychczas przepisów regulujących kwestię odliczeń podatkowych darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne, przedkładamy nasze stanowisko w tej sprawie. Proponowana inicjatywa zwraca uwagę na potrzebę respektowania konstytucyjnej zasady równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych, wyrażonej w art. 25 Konstytucji RP. Jednak nie możemy się zgodzić na takie rozumienie ww. zasady, które prowadzi do pozbawienia Kościołów i innych związków wyznaniowych ich praw nabytych. Wyrazem właściwego rozumienia i respektowania zasady równouprawnienia byłoby nie tyle pozbawianie Kościołów przysługujących im praw, ile zrównanie ich w tych prawach. Jednocześnie przypominamy, że w wyroku z 2 kwietnia 2003 r. (Syg. akt K13/02) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że z art. 25 Konstytucji RP wynika dla organów władzy publicznej obowiązek poszukiwania w sferze stosunków z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi rozwiązań normatywnych, które znajdują akceptację ich adresatów. Mając to na względzie, z całą stanowczością stwierdzamy, że przedłożony przez Państwa projekt ustawy nie znajduje naszej akceptacji. Z wyrazami szacunku Metropolita Sawa POLSKI AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY Bp Wiktor Wysoczański KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP Bp Marek Izdebski KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY Bp Janusz Jagucki KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI Bp Edward Puślecki KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY Ks. Paweł Lazar KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO Bp Mieczysław Czajko KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY Bp Piotr Libera KOŚCIÓŁ KATOLICKI

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
10°C Poniedziałek
rano
11°C Poniedziałek
dzień
10°C Poniedziałek
wieczór
5°C Wtorek
noc
wiecej »