Anioł Pański: Trzech Króli i Befana

Jak w każdą uroczystość liturgiczną Benedykt XVI odmówił z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański.

W rozważaniu przypomniał, że w pokłonie Mędrców ze Wschodu Kościół widzi pierwszy akt wiary narodów pogańskich. "Jak Maryja, Józef i pasterze z Betlejem reprezentują naród Izraela, który przyjął Pana, tak Trzej Królowie stanowią „pierwociny” narodów wezwanych do tworzenia Kościoła, nowego Ludu Bożego, już nie opartego na jednorodności etnicznej, językowej czy kulturowej, lecz jedynie na wspólnej wierze w Jezusa, Syna Bożego. Dlatego Objawienie Pańskie jest równocześnie objawieniem Kościoła, to znaczy ukazaniem jego powszechnego powołania i misji" - powiedział Papież. Benedykt XVI złożył serdeczne życzenia obfitości pokoju i chrześcijańskiego dobrobytu wiernym Kościołów Wschodnich, którzy zgodnie z kalendarzem juliańskim, obchodzą 6 stycznia wigilię Bożego Narodzenia. Przypomniał, że również dziś przypada Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Wychowawców zachęcił do podtrzymywania w najmłodszych ducha misyjnego, aby wyrośli z nich kiedyś gorliwi misjonarze głoszący miłość Boga i świadczący o Jego dobroci. W modlitwie z Papieżem uczestniczyli głównie Włosi, dla których dzisiejsze święto jest dniem wolnym od pracy. Benedykt XVI pozdrowił uczestników folklorystycznego pochodu „Viva la Befana” – Niech żyje Befana. Tegoroczny korowód inspirowały tradycje miejscowości Ronciglione, nieopodal malowniczego jeziora Lago di Vico. Kilkuset osobowy orszak w strojach historycznych przeszedł spod Zamku Anioła na Plac świętego Piotra. Nie brakło w nim Befan, czyli dobrych wróżek, które dziś – zgodnie z włoską tradycją – obdarowują dzieci prezentami. Trzej Królowie w darze nieśli obrus na ołtarz prywatnej kaplicy papieskiej, płaskorzeźbę Matki Bożej wykonaną w karraryjskim marmurze oraz srebrną kopię bulli Benedykta XIII, przyznającej Ronciglione prawa miejskie. Po modlitwie Anioł Pański Mędrcy ze Wschodu wyruszyli z darami do Pałacu Apostolskiego. Po polsku papież powiedział: "Wspominamy dzisiaj mędrców ze Wschodu, którzy w Betlejem spotkali Króla wieków. Temu, który objawił się światu, oddali pokłon i złożyli dary. Chrystus objawia się dzisiaj także nam, poprzez Kościół, sakramenty, swoje Słowo. Jest obecny w braciach. Podejmujmy wysiłek, by Go usilnie szukać. Życzę wszystkim dobrego święta" - powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków. Poniżej publikujemy pełen tekst papieskich rozważań: "Drodzy bracia i siostry! Dzisiejsza uroczystość Epifanii upamiętnia objawienie się Chrystusa Mędrcom, wydarzenie, któremu św. Mateusz nadaje wielkie znaczenie (por. Mt 2, 1-12). Opisuje w swej Ewangelii, że kilku "Mędrców" - najprawdopodobniej perskich przywódców religijnych - przybyło do Jerozolimy wiedzionych przez "gwiazdę", świetliste zjawisko niebieskie, które odczytali oni jako znak narodzin nowego króla żydowskiego. Nikt w mieście nie wiedział o tym, owszem, panującego króla, Heroda, bardzo zaniepokoiła ta wiadomość i wymyślił tragiczny plan "rzezi niewiniątek", ażeby wyeliminować właśnie narodzonego rywala. Natomiast Mędrcy zawierzyli Pismu Świętemu, a szczególnie proroctwu Micheasza, według którego Mesjasz miał się narodzić w Betlejem, leżącym około dziesięciu kilometrów na południe od Jerozolimy (por. Mi 5, 1). Wyruszyli w tym kierunku, ujrzeli znowu gwiazdę i pełni radości poszli za nią, aż zatrzymała się nad szopą. Weszli do środka i znaleźli dzieciątko z Maryją; oddali Mu pokłon i w hołdzie dla Jego królewskiej godności ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę. Dlaczego wydarzenie to jest tak ważne? Ponieważ od niego rozpoczęła się realizacja przylgnięcia ludów pogańskich do wiary w Chrystusa, zgodnie z obietnicą daną przez Boga Abrahamowi, o której wspomina Księga Rodzaju: "Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą" (Rz 12, 3). Jeśli zatem Maryja, Józef i pasterze betlejemscy reprezentują naród Izraela, który przyjął Pana, Mędrcy dali początek narodom, które także powołane są, aby być częścią Kościoła, nowego Ludu Bożego, opartego już nie na jednorodności narodowej, językowej czy kulturowej, lecz wyłącznie na wspólnej wierze w Jezusa, Syna Bożego. Objawienie Chrystusa jest zatem zarazem czasem objawienia Kościoła, to jest ukazaniem jego powołania i powszechnej misji. Rad jestem, że w tym kontekście mogę skierować serdeczne pozdrowienie do ukochanych braci i sióstr z Kościołów Wschodnich, którzy zgodnie z kalendarzem juliańskim świętować będą jutro Boże Narodzenie: serdecznie życzę im obfitości pokoju i chrześcijańskiej pomyślności. Chciałbym też przypomnieć, że przy okazji Epifanii obchodzi się Światowy Dzień Dziecięctwa Misyjnego. To święto chrześcijańskich dzieci, które z radością przeżywają dar wiary i modlą się, ażeby światłość Jezusa dotarła do wszystkich dzieci świata. Dziękuję dzieciom z "Santa Infanzia", obecnej w 110 krajach, ponieważ są cennymi współpracownikami Ewangelii i apostołami chrześcijańskiej solidarności z najbardziej potrzebującymi. Zachęcam wychowawców do pielęgnowania w dzieciach ducha misyjnego, ażeby rodzili się wśród nich zapaleni misjonarze, świadkowie czułości Boga i głosiciele Jego miłości. Zwróćmy się teraz do Maryi Panny, Gwiazdy ewangelizacji: aby za Jej wstawiennictwem chrześcijanie we wszystkich stronach świata mogli żyć jako dzieci światłości i prowadzić ludzi do Chrystusa, prawdziwej światłości świata."

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
16°C Piątek
dzień
17°C Piątek
wieczór
14°C Sobota
noc
11°C Sobota
rano
wiecej »