Ideologia z urzędu

ONZ wzywa Polskę do „zwalczania prowadzonej przez polski Kościół katolicki kampanii przeciwko »ideologii gender«”. Dokument zawierający więcej podobnych zaleceń wisi sobie spokojnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komitet ONZ ma oczywiście swoją receptę na naszą zaściankowość. Nakazuje państwu polskiemu, by „wzmocniło mandat i władzę Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i zapewniło mu warunki umożliwiające realizację polityk na rzecz równości płci oraz zagwarantowało strategię włączania kwestii równości płci do wszystkich polityk i działań (gender mainstreaming) we wszystkich ministerstwach i rządowych agencjach, jak również na szczeblu samorządowym”. Inaczej mówiąc: cała administracja na każdym szczeblu ma być przeniknięta nazwaną tutaj wprost strategią gender mainstreaming, polegającą na włączeniu tej ideologii w główny nurt polityki.

I żeby nie było wątpliwości, kto jest głównym hamulcowym postępu, jako jedyny z nazwy wymieniony jest w tym kontekście Kościół katolicki. Czytamy: „Komitet wyraża również zaniepokojenie z powodu braku stanowczego przeciwstawienia się prowadzonej przez polski Kościół katolicki kampanii przeciwko »ideologii gender«”. Na szczęście oprócz „zaniepokojenia” Komitet daje również wyraźną wskazówkę, co z wrogiem postępu zrobić. Otóż Komitet zaleca, aby państwo polskie „podjęło działania na rzecz promowania równych praw kobiet i zwalczało (!) podejmowane przez różne podmioty, w tym Kościół katolicki, próby zlekceważenia lub zdyskredytowania polityki równości płci przez określanie takich inicjatyw jako »ideologii«”.

Klauzula sumienia razi

Ideolodzy gender nie byliby sobą, gdyby w tak programowym dokumencie pominęli inne charakterystyczne dla siebie bolączki. I tak Komitet „wyraża zaniepokojenie z powodu braku obowiązkowej, wszechstronnej, dostosowanej do wieku edukacji na temat zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w programach nauczania”, jak również – to idzie na jednym oddechu! – „małej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w instytucjach edukacyjnych i na stanowiskach profesorów”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
1°C Poniedziałek
dzień
1°C Poniedziałek
wieczór
0°C Wtorek
noc
-1°C Wtorek
rano
wiecej »