Nowy statut polskiego Episkopatu zatwierdzony przez Stolicę Apostolską

Stolica Apostolska dokonała recognitio nowego statutu Konferencji Episkopatu Polski - poinformował KAI bp Budzik, sekretarz generalny Episkopatu.

Biskup Stanisław Budzik dodał, że wszystkie zmiany jakie zostały zaproponowane przez Konferencję Episkopatu Polski zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Nowy statut Episkopatu zakłada wzmocnienie pozycji biskupów diecezjalnych, określa obowiązki Prymasa Polski, wprowadza też pewne zmiany w zakresie trybu podejmowania decyzji w ramach Konferencji Episkopatu. Nowy statut ustanawia nowe ciało Konferencji Episkopatu Polski, a będzie nim Rada Biskupów Diecezjalnych, składająca się ze wszystkich urzędujących biskupów diecezjalnych. Będzie ona spotykać się co najmniej dwa razy w roku. Jej decyzje nie będą musiały być przegłosowywane na zebraniu plenarnym. Zachowano zasadę, że wszyscy biskupi, a więc diecezjalni i pomocniczy, będą mieli głos równorzędny podczas zebrań plenarnych Episkopatu. Zdefiniowane zostały też wyraźnie kompetencje Prymasa Polski. Wcześniej funkcja Prymasa nie była jasno zdefiniowana. Prymasowi zostało przyznane stałe miejsce w Radzie Stałej. Podkreślone zostało też „honorowe pierwszeństwo” Prymasa Polski wśród biskupów, które wyrażać się będzie m. in. podczas uroczystości liturgicznych. W Radzie Stałej zagwarantowane zostało także miejsce dla tych polskich kardynałów, którzy pełnią jednocześnie urząd biskupa diecezjalnego. Będzie do niej wchodzić także dwóch biskupów pomocniczych, z wyboru. Istotnym artykułem nowego statutu – podkreśla bp Budzik - jest zapis dotyczący orzeczeń doktrynalnych Episkopatu. W przypadku kiedy zostaną przyjęte jednogłośnie, to są promulgowane w imieniu Episkopatu. Jeśli nie zostały przyjęte jednogłośnie, to wymagają recognitio ze strony Watykanu. Stolica Apostolska może je zatwierdzić, gdy uzyskały przynajmniej dwie trzecie głosów. Znowelizowany statut – jak informował wcześniej abp Gocłowski, odpowiedzialny za zespół przygotowujący zmiany – umożliwia, zgodnie z zasadami ogólnymi, członkostwo w Konferencji Episkopatu i możliwość pełnienia pewnych funkcji przez biskupów seniorów (emerytów). „Pełnoprawnymi członkami Konferencji Episkopatu (czyli z prawem głosu), będą ci biskupi seniorzy, którym zlecono pełnienie jakiegoś urzędu, mimo ich przejścia na emeryturę” – wyjaśnił arcybiskup. Biskupi seniorzy będą więc mogli – o ile zostaną wybrani - pełnić funkcję przewodniczących episkopalnych komisji, rad i zespołów bądź też działać w ramach innych ciał statutowych powoływanych przez KEP. Wprowadzono też zapis – jak informował abp Gocłowski - że do komisji rad i zespołów Konferencji Episkopatu będą mogli należeć jako członkowie również kapłani i ludzie świeccy. Dotąd kapłani lub świeccy mieli status konsultorów. Znowelizowany statut – analogicznie jak poprzedni – utrzymuje kadencyjność wszelkich funkcji w Konferencji Episkopatu. Na konkretną funkcję można zostać wybranym dwukrotnie, a kadencja trwa pięć lat. Jak informuje bp Budzik, zgodnie z zasadą wszelkie akta tego typu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w „Acta Apostolicae Sedis”. Promulgacja dokumentu nastąpi podczas następnego zebrania plenarnego Episkopatu, 7 października br. Prace na nowelizacją statutu Konferencji Episkopatu Polski trwały od 2005 r. Zmiana dotychczasowego statutu przyjętego w 1996 r. była konieczna ze względu na nowe normy odnośnie pracy Konferencji Biskupich, wprowadzone w międzyczasie przez Stolicę Apostolską. Pracami zespołu przygotowującego zmiany statutu KEP kierował abp Tadeusz Gocłowski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
27°C Niedziela
dzień
24°C Niedziela
wieczór
21°C Poniedziałek
noc
19°C Poniedziałek
rano
wiecej »